Znamiennymi cechami promienicy narzadu oddechowego sa

Anatomia patologiczna. Znamiennymi cechami promienicy narządu oddechowego są: 1) w ogromnej większości przypadków przewlekły i podstępny jej przebieg 2) kojarzenie się zmian rozpadowych z nowotworzeniem tkanki ziarnkowej 3) duża skłonność do tworzenia się przetok 4) wciąganie w sprawę chorobową wszystkich tkanek napotykanych po drodze 5) obecność w ropie charakterystycznych ziarn zawierających promieniowce W narządzie oddechowym promieniowce wywołują nieżyt oskrzeli i ogniska odoskrzelowego zapalenia płuc. W ścianach oskrzeli powstają nacieki. Stwierdza się je także dookoła oskrzeli i w miąższu płucnym. W dalszym przebiegu choroby nacieki rozmiękają i opróżniają się do oskrzeli wskutek czego tworzą się małe jamki. Dookoła ognisk powstaje potężny nieraz rozwój tkanki łącznej, w następstwie czego płuco staje się bardzo twarde. Sprawa toczy się dalej i wiedzie do powstania w zmienionych płucach licznych ciasnych dróg o przebiegu krętym, wypełnionych ropą i grudkami zarazka. Szerząc się dalej sprawa dochodzi do opłucnej, wywołując suche lub wysiękowe jej zapalenie, najczęściej ropne lub posokowate. Stąd sprawa szerzy się na ścianę klatki piersiowej wywołując twarde nacieki i kręte ciasne przetoki, które mogą ostatecznie przebić się na zewnątrz. Z przetok sączy się wtedy ropa w której można stwierdzić, chociaż nie zawsze, charak terystyczne ziarnka i resztki martwiczo zmienionych tkanek. Sprawa może torować sobie drogę także do osierdzia, wątroby itd. Wskutek bliznowacenia silni e rozrosłej tkanki łącznej rozwija się równocześnie marskość płuc z następowym zapadnięciem się klatki piersiowej po chorej stronie. Najczęstszą siedzibą pierwotnej promienicy narządu oddechowego jest dolny płat prawego płuca. Wtórna promienica szerząca się na płuca drogą zstępującą, np. z ropni przedkręgowych. [hasła pokrewne: harmonet cena, neutrocyty za mało, krzywa cukrowa norma ]

Powiązane tematy z artykułem: harmonet cena krzywa cukrowa norma neutrocyty za mało