Znamienna cecha pylicy krzemowej i innych pylic z nia skojarzonych stanowi kontrast miedzy nieznacznymi objawami klinicznymi a duzymi zmianami rentgenowskimi

Znamienną cechą pylicy krzemowej i innych pylic z nią skojarzonych stanowi kontrast między nieznacznymi objawami klinicznymi a dużymi zmianami rentgenowskimi. Mianowicie przy nikłych objawach klinicznych badaniem radiologicznym stwierdza się już rozszerzenie wnękowych i smugi włókniste okołonaczyniowe i okołownękowe. W następnym okresie badaniem radiologicznym wykrywa się drobne cienie rozsiane w obu płuc, przeważnie w środkowych i górnych ich częściach, będące wyrazem guzków. Jest to tzw. okres prosówkowy, gdyż obraz ten przypomina gruźlicę prosówkową. W następnym, trzecim, okresie, gdy tworzą się już, zwłaszcza w okolicach przy wnękowych, guzki znacznie większe, w obrazie radiologicznym stwierdza się większe cienie, które przypominają gruźlicę guzkową (pbtbisis pulmonum nadosa) lub sprawę nowotworową. Okres ten wobec tego zwie się okresem rzekomo nowotworowym. Od gruźlicy płuc pylica różni się tym, że plwocina stale nie zawiera prątków gruźlicy ani włókien sprężystych. Rokowanie w pierwszym okresie pylicy płuc, trwającym często szereg lat, jest pomyślne, gdyż objaw choroby ustępują z zaniechaniem przez chorego pracy zawodowej. Gdy rozwiną się już rozszerzenia oskrzeli i marskość płuc, zwłaszcza zaś, gdy powstaną jamy, rokowanie jest niepomyślne. Tym bardziej, że w tym okresie dołącza się nieraz gruźlica płuc. Określając rokowanie należy uwzględnić stan narządu krążenia. Zapobieganie i leczenie. Nie ma środków do usunięcia z płuc złogów pyłu ani do powstrzymania rozrostu tkanki łącznej w pylicy krzemowej i w pylicach, z nią skojarzonych. Wobec tego należy zapobiegać pylicom ustawodawstwem społecznym, mającym na celu poprawę warunków pracy w zawodach narażających na pylicę. Należy odradzać takich zawodów osobom, które przebyły choroby narządu oddechowego albo są do nich sk łonne, zwłaszcza do gruźlicy. Przy pierwszych objawach pylicy narządu oddechowego należy doradzać zmianę zawodu, gdyż jak tego dowodzą badania radiologiczne po usunięciu przyczyny w tym okresie pylica może się cofnąć. Gdy rozwinie się nieżyt oskrzeli i ich rozszerzenia oraz powstaną zmiany włókniste śródmiąższowe z następową rozedmą płuc, wtedy, prócz zaprzestania pracy zawodowej, stosuje się leczenie takie samo jak w przed chwilą wymienionych chorobach, przy czym szczególną uwagę zwraca się na narząd krążenia. Promienica narządu oddechowego promienica narządu oddechowego (Actinomycosis apparatus respiratorii) [przypisy: broncho vaxom dla dorosłych, harmonet cena, broncho vaxom ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dorosłych broncho vaxom ulotka harmonet cena