Zgorzel pluc

Zgorzel płuc powstaje w takich samych warunkach jak ropień płuc, jeżeli do płuc zostają zawleczone bakterie gnilne. Dawniej mniemano, że mogą wywoływać wszystkie beztlenowce z pałeczką gałęzistą (Bacillus racemosus) na czele. Obecnie przeważa zdanie, że w grę wchodzą swoiste zarazki, przede wszystkim krętki (Spirochaete) i pałeczki wrzecionowate (Bacillu fusiformis). Natomiast Scbottmiłller i inni uważają te bakterie za pasożyty nieszkodliwe i uznają za zarazki wywołujące zgorzel płuc paciorkowce beztlenowe (Streptococcus anaerobius). Niektórzy przypuszczają, że zgorzel płuc mogą wywoływać również i tlenowce. W tkance zgorzelinowej znajdujemy zwykle mieszaninę bakterii. Feliks Erbrich za warunek niezbędny powstania zgorzeli płuc uważa całkowitą lub częściową niedrożność oskrzela doprowadzającego do odcinka płuc znajdującego się w stanie zapalnym. Przez to wytwarza się tutaj niedostatek tlenu, wskutek czego łatwo mogą rozwijać swą działalność różne beztlenowce. Jeżeli w przypadku przewlekłego ropnia płuc leczenie zachowawcze stosowane przez 4-8 tygodni, nie przynosi pożądanego wyniku, to przy obecnym stanie chirurgii narządu oddechowego należy zastosować leczenie chirurgiczne, polegające na usunięciu chorego płata płucnego (lobectomia) lub chorego płuca (pneumonectomia), nie czekając aż nastąpi wyniszczenie chorego. Polecane jeszcze nie tak dawno inne metody lecenia chirurgicznego (odma opłucna, wyrwanie nerwu przeponowego, torakoplastyka, sączkowanie i in.) zostały obecnie zarzucone jako niecelowe. Wycięcie chorego płata a tym bardziej całego płuca jest zabiegiem ciężkim i dlatego trzeba do niej chorego przygotować bardzo starannie przez zwalczanie gorączki, niedokrwistości, hipoproteinemii, upadku odżywienia i obfitego wydzielania ropnego z oskrzeli. Przeciwwskazanie do leczenia wycięciem chorej części płuca w przypadkach przewlekłych ropni płuc stanowią ropnie mnogie, ropnie przerzutowe w innych narządach niemożność dokładnego określenia siedziby ropni pomimo badania radiologicznego, duże wyniszczenie chorego, obfita ilość plwociny, nie dająca się zredukować do 20-30 ml metodami leczenia zachowawczego, okresy gorączkowe, wyraźna hipoproteinemia (poniżej 6,5%) i nie ustępująca niedokrwistość. Zgorzel płuc, (Gangraena pulmonum) Drogi dostawania się do płuc bakterii wywołujących zgorzel płuc są takie same jak w ropniu płuc, przy czym podstawowa choroba przebiega czasami bez żadnych objawów klinicznych. [przypisy: kolano kinomana, krzywa cukrowa norma, elkardia lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: elkardia lublin kolano kinomana krzywa cukrowa norma