Zapobieganie i leczenie

Zapobieganie i leczenie. Dla zapobieżenia zgorzeli płuc zwraca się szczególną uwagę na staranne leczenie zapalenia gnilnego oskrzeli i ich rozszerzeń, szczególnie workowatych. Należy też bardzo ostrożnie odżywiać chorych nieprzytomnych oraz chorych z zaburzeniami połykania na tle niedowładu lub porażenia nerwu językowo-gardłowego. Gdy zgorzel już powstała, stosuje się leczenie zachowawcze i chirurgiczne według zasad, które omówiłem szczegółowo w rozdziale o leczeniu ropni płuc. Przewlekłe zapalenie płuc (Pneumonia chronica). Określenie i przyczyny. Prócz ostrych spraw zapalnych spostrzegą się w płucach także zapalenia przewlekłe płatowe, rzadziej ogniskowe które mogą powstawać jako sprawa samorodna lub, co bywa o wiele częściej dołączają się do ostrego zapalenia płuc, stanowiąc jakby dalszy jego ciąg. Zatem nie chodzi tutaj o rozwój tkanki łącznej, spostrzegany w płucach w toku przewlekłego nieżytu oskrzeli, w przypadkach ich rozszerzenia, w gruźlicy, pylicy płuc, dookoła guzów płuc i in. spraw chorobowych. Przewlekłe zapalenie płuc zdarza się często u dzieci po odrze i po krztuścu usposabiających do zmian śródmiąższowych w płucu. Najczęstszą przyczyną przewlekłego zapalenia płuc bywa zakażenie pneumokokami. Przewlekłe zapalenie płuc wytwórcze może powstawać także w następstwie zapalenia opłucnej. Jest to przewlekłe zapalenie płuco dopłucne Charcota (pneumonia chronica pleurogenes). Powstaniu tej postaci zapalenia sprzyja ścisły związek międz y tkanką łączną i układem chłonnym opłucnej i tkanki podopłucnej oraz płuc a także ta okoliczność, że limfa płynie od opłucnej w kierunku wnęki płuc. Anatomia patologiczna. Odróżnia się przewlekłe zapalenie płuc miąższowe i śródmiąższowe. W postaci miąższowej płuco, w którym toczy się świeże zapalenie przewlekłe, bywa podobne do płuca w okresie zwątrobienia w toku ostrego krupowego zapalenia płuc. Różnica polega na tym, że w przewlekłym zapaleniu płuco jest ciągliwsze, na przekroju mniej ziarenkowate i ma barwę ciemno brunatno-czerwoną. Prawidłowo można przekonać się, że w tym okresie sprawa zapalna dotyczy przeważnie pęcherzyków płucnych oraz najdrobniejszych oskrzeli, natomiast w tkance śródmiąższowej stwierdza się tylko nieznaczne nacieki. W dalszym przebiegu choroby pojawia się tkanka ziarninowa, która wrasta do pęcherzyków płucnych i częściowo przeistacza się w tkankę łączną włóknistą, organizując zawarte w nich czopki wysięku włóknikowego, częściowo ulega zwyrodnieniu tłuszczowemu. [więcej w: supramed bielsko, elkardia lublin, harmonet cena ]

Powiązane tematy z artykułem: elkardia lublin harmonet cena supramed bielsko