wtórna postac

Powstałych z ogniska promieniczego na szyi lub w szczęce (actinomycosis ceruico-jacialis) lub też z przełyku, sadowi się przeważnie w górnych płatach płuc. Natomiast wtórna postać wstępująca, w której promieniowce docierają do narządu oddechowego z jamy brzusznej, atakuje dolne płaty płuc. We wtórnej promienicy narządu oddechowego zmiany anatomopatologiczne są takie same jak w pierwotnej, z tą różnicą, że początkowe zmiany dotyczą opłucnej, skąd sprawa szerzy się na płuco. W postaci przerzutowej w płucu stwierdza się zawały lub ropnie z licznymi promieniowcami. Zmiany promienicze w płucu mogą być punktem wyjścia uogólnienia się promienicy w całym ustroju, przebiegającego w postaci ostrej ropnicy promieniczej (pyaemia actinomycotica acuta). W rzadkich przypadkach promienica ogranicza się tylko do oskrzeli, występując jako uporczywy ich nieżyt bez udziału tkanki płucnej (powierzchowna promienica płuc, actinomycosis pulmonurn superłicia lis). Do rzadkości należy promienica opłucnej (actinomycosis pleurae pseudoprimitiva). W materiale kazuistycznym polskim dotyczącym promienicy narządu oddechowego pierwotna promienica jest 6-krotnie częstsza niż wtórna (30 przypadków pierwotnej postaci i 5 wtórnej w 2 przypadkach postaci nie powiodło się określić). Jedno płuco było zaatakowane prawie w 95% przypadków (w 35 na 37 przypadków promienicy płuc), przy czym przeważa siedziba w prawym płucu (w 21 przypadkach na 37, więc w 57%), a w nim w dolnym płacie (w 13 przypadkach na 21, więc w 62%). Objawy. Okres wylęgania promienicy narządu oddechowego trwa rozmaicie długo, nawet latami Powierzchowna promienica płuc oraz promienica opłucnej mogą być początkowym okresem właściwej promienicy płuc. O wiele częściej promienica płuc rozpoczyna się jako odoskrzelowe zapalenie płuc, usadowione w przeważnej większości przypadków w dolnym płacie prawego płuca. Chorzy uskarżają się na kaszel i wykrztuszają plwocinę śluzowo-ropną początkowo w bardzo małej ilości, niekiedy z domieszką krwi. Z czasem plwocina staje się ropna i obfita. [hasła pokrewne: amotaks w ciąży, zioła szweckie, supramed bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży supramed bielsko zioła szweckie