W przypadkach ropnia pluc

Jednocześnie z tym staramy się jak najbardziej ułatwić odpływ ropy przez oskrzela. W tym celu w przypadkach ropnia w górnym płacie płuca zaleca się choremu więcej na wpół siedzieć niż leżeć. Chorego z ropniem w dolnym płacie układa się kilkakrotnie w ciągu dnia na zdrowym boku, tak by dolna część tułowia i dolne kończyny były uniesione wysoko (o 20-30 cm powyżej górnej części ciała). W braku możliwości leczenia penicyliną ułatwiamy odpływ ropy lub aspirujemy ją przez bronchoskopa następnie przepłukujemy ropień słabym roztworem jodyny, wprowadzonym do oskrzeli pod kontrolą bronchoskopu (Nowotny, Heryng, Z. Chrapek, Tadeusz Ostrowski). Z doświadczeń i spostrzeżeń Chrapka wynika, ze za pomocą wziernika oskrzelowego można niekiedy usunąć do 150 ml ropy oraz bez szkody dla ustroju wprowadzić do jamy ropnia do 30 ml leku odkażającego pod warunkiem wlania roztworu do jednego tylko płuca. Wprowadzony roztwór wsysa się powoli, wskutek cz ego miąższ płucny, stykając się z nim dłużej i na znacznej powierzchni, ulega silniejszemu jego działaniu niż po zastosowaniu dożylnym. Umożliwia się przez to dłuższe i silniejsze działanie miejscowe na bakterie chorobotwórcze. Jodynę można zastąpić lipjodolem wlewając go 10-15 ml i więcej. Z innych metod zachowawczych zaleganiu ropy w płucu zapobiega się za pomocą leków wykrztuśnych, a dla ograniczenia ropienia stosuje się środki odkażające i żywiczne. Poleca się, zwłaszcza w ropniach, usadowionych w dolnych płatach, leczenie nowarsenobenzolem lub neosalutanem (Roth,i Ungar). Niektórzy zalecają po poprzednim wydobyciu 5 ml ropy wprowadzać nowarsenobenzol bezpośrednio do ogniska ropnego w przerwach 4-dniowych w dawce 0,15 z dodatkiem, 10 ml afenilu. Dawkę stopniowo zwiększa się. Ogółem chory otrzymuje 5,25 gramów leku. Nieraz już po pierwszych dawkach dobowa ilość plwociny zmniejsza się wybitnie, plwocina, jeżeli cuchnęła, traci woń, gorączka opada i stan podmiotowy chorego poprawia się. [więcej w: wybranowski twitter cennik, wybranowski twitter, haloperidol ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: haloperidol ulotka wybranowski twitter zioła szweckie