W pózniejszych okresach moga powstawac rozszerzenia Oskrzeli

W późniejszych okresach mogą powstawać rozszerzenia Oskrzeli wywołane zmianami w miąższu płucnym (bronchectasis pneumogenes). Pył bardzo drobny, mniejszy od mikrona oraz nieco tylko większy od niego, może docierać do oskrzelków i pęcherzyków płucnych i tutaj osiadać. Sprzyja temu znaczne osłabienie prądu powietrza i duże jego uwilgotnienie w tych częściach narządu oddechowego. Większe cząsteczki pyłu dochodzą do oskrzelków tylko w razie głębokiego oddychania. Z pęcherzyków płucnych pył dostaje się do chłonnych przestrzeni płuca i z limfą może dochodzić do węzłów chłonnych i do opłucnej. Ponieważ prąd limfy jest najżywszy w dolnych i bocznych częściach płuc, a najsłabszy w szczytach i przy kręgosłupie, przeto oczyszczenie płuc od cząsteczek pyłu jest najmniej dostateczne w szczytach płuc i w częściach przyśrodkowych. Różnego rodzaju pyły zachowują się niejednakowo w płucach. Według nowoczesnych badań, większość py łów gromadzi się w płucach nie wywołując rozrostu w nich tkanki łącznej, uważanego od dawna za zjawisko znamienne dla pylicy płuc. I tak np. płuca mogą być wprost wypchane pyłem węglowym i pomimo to mogą nie przedstawiać żadnych zmian, jeżeli pył węglowy nie zawiera znacznej domieszki pyłu krzemowego. Nie można nie uwydatnić tutaj spostrzegawczości naszego rodaka A. Fabiana, który już w r. 1880 na podstawie swych obserwacji poczynionych w Zagłębiu Dąbrowskim doszedł do wniosku, że pylica węglowa prawie, nigdy nie wywołuje zagęszczenia tkanki płucnej śródmiąższowej. Nawet po 20 latach pracy w atmosferze pyłu, węglowego nie stwierdzał Fabian w płucach zmian prócz złogów wapnia, pomimo że chorzy odpluwali czarną plwocinę. Natomiast poważne zmiany w płucach stwierdzało się u robotników w związku z wdychaniem pyłu węglowego razem z pyłem krzemowym. Praktycznie biorąc, zwłóknienie tkanki płucnej bywa wywoływane z różnego ro dzaju pyłów tylko przez długotrwałe wdychanie pyłu krzemowego w czystej postaci lub z innym pyłem, zachowującym się w płucach biernie. Toteż niektórzy zaliczają obecnie do pylicy płuc wyłącznie pylicę krzemową, zwaną także krzemicą płuc, odróżniając 2 jej postaci czystą i skojarzoną. Na czym polega szkodliwe działanie pyłu krzemowego, dotychczas nie rozstrzygnięto ostatecznie. Dawniejszy pogląd, że ma tutaj znaczenie drażnienie mechaniczne nabłonka pęcherzyków, płucnych, ma dziś miano zwolenników ze względu na zbyt małe rozmiary cząsteczek pyłu (koło jednego mikrona) dostającego się do pęcherzyków płucnych. Natomiast coraz bardziej zaczyna przeważać teoria drażnienia chemicznego. [hasła pokrewne: polprazol bez recepty dziecięcy, polprazol bez recepty zielona góra, polprazol bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: krzywa cukrowa norma polprazol bez recepty spuchnieta kostka