Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. Zgorzel płuc różnicuje się z innymi chorobami przebiegającymi z cuchnącą plwociną. Od zapalenia gnilnego oskrzeli różni się zgorzel płuc tym, że plwocina zawiera strzępy tkanki płucnej i bywa wykrztuszana „pełnymi ustami oraz że badanie płuc stwierdza, chociaż niestale, objawy jam. Z rozszerzeniem oskrzeli różnicuje się zgorzel płuc wtedy, gdy zawartość ropna w rozszerzonym miejscu oskrzela ulega gnilnemu rozkładowi wskutek zawleczenia doń beztlenowców. W przeciwieństwie do zgorzeli płuc plwocina w tych przypadkach nie zawiera strzępów tkanki płucnej. Nie zawsze łatwo odróżnić zgorzel płuc od ropnia płuc, tym bardziej ze obie sprawy mogą współistnieć w tymże płucu. Prócz tego jedna z nich może przechodzić w drugą. W różnicowaniu dopomaga badanie plwociny radiologiczne płuc. Mianowicie, brudnoszarawa, silnie cuchnąca plwocina przemawia za zgorzelą płuc. W obrazie radiologicznym jama zgorzelinowa ma kszt ałt nieregularny o zarysach zamazanych i jest otoczona szerokim pasem zacienienia, a w świetle jej niekiedy stwierdza się na ekranie zwisające strzępy tkanki płucnej, tzw. martwaki płucne. Natomiast za ropniem płuc przemawia w obrazie radiologicznym jama w płucu, dość ostro ograniczona, otoczona wąskim, jednolitym pasem zacienienia. W pierwotnej zgorzeli górnego płata, przypominającej nagłym burzliwym początkiem ciężkie zapalenie płuc krupowe, plwocina; w odróżnieniu od zgorzeli wikłającej lub stanowiącej zejście tego zapalenia, nie jest rdzawa i nie zawiera pneumokoków, natomiast stwierdza się w niej krętki, pałeczki wrzecionowate i inne beztlenowce, a w krwi nie ma liiperleukocytozy. Rokowanie w zgorzeli płuc jest zawsze bardzo poważne. Zwłaszcza źle rokują postaci rozlane, szczególnie usadowione w górnym płacie. W rokowaniu bierze się pod uwagę oprócz rozległości zmian w płucu czas trwania choroby, dynamikę sprawy zgorzelinowej, choro bę podstawową, stan ogólny chorego, stan innych narządów, zwłaszcza serca, i możliwości lecznicze. W przewlekłych przypadkach trzeba pamiętać, że po poprawie mogą pojawiać się nawroty choroby. [przypisy: menu 8 miesięcznego dziecka, limfocyty atypowe, amotaks w ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży limfocyty atypowe menu 8 miesięcznego dziecka