Rozlane zapalenie przewlekle pluc sródmiazszowe ma charakter wysiekowy lub wytwórczy

Rozlane zapalenie przewlekłe płuc śródmiąższowe ma charakter wysiękowy lub wytwórczy. Najczęściej bywa następstwem przewlekłego zapalenia opłucnej. Zapalenie śródmiąższowe wiedzie do rozrostu tkanki łącznej śródmiąższowej z następowym zgrubieniem przegród międzypęcherzykowych i całego zrębu łącznotkankowego, wskutek czego dochodzi do zwężenia, a nawet niedrożności pęcherzyków. Kurczenie się tworzącej się tkanki łącznej pociąga za sobą zmniejszenie objętości płuca i jego stwardnienie, tzw. marskość płuc. Objawy wtórne przewlekłe zapalenie płuc dołączające się do ostrego krupowego zapalenia cechuje się ponownym pojawieniem się w okresie zdrowienia wzniesień ogólnej ciepłoty ciała oraz rzężeń. Objawy zagęszczenia płuc w postaci przytłumienia odgłosu opukowego i oskrzelowego szmeru oddechowego, rzężenia i gorączka trwają tygodniami nawet miesiącami ustępują bardzo powoli. Sprawa kończy się wyzdrowieniem lub ma rskością płuc. Gorączka i objawy ogólne są słabsze, jeżeli przewlekłe zapalenie płuc rozwija się na tle ostrego odoskrzelowego zapalenia. W odróżnieniu od postaci wtórnej samorodne przewlekłe zapalenie płuc rozpoczyna się przeważnie powoli gorączką, kaszlem i kłuciem w klatce piersiowej, brakiem łaknienia i ogólnym niedomaganiem. W okresie początkowym stwierdza się zwykle nieznaczne skrócenie odgłosu opukowego odpowiednio do siedziby choroby oraz nieoznaczony lub łagodny szmer oskrzelowy. Objawy te stopniowo wzmagają się. Do nich dołączają się trzeszczenia i drobnobańkowe rzężenia. Objawy te są słabsze niż w krupowym zapaleniu płuc, chociaż badanie radiologiczne płuc może wykrywać gęsty cień. Sprawa chorobowa szerzy się coraz dalej, przebiegając z gorączką nieregularną. Plwociny może zupełnie nie być, w każdym razie nie ma ona charakteru plwociny w ostrym zapaleniu krupowym płuc, chociaż często miewa domieszkę krwi. Przewle kłe zapalenie płuc kończy się śmiercią po wielu tygodniach lub miesiącach wśród coraz większego wyczerpania chorego, zejściem w zropienie albo zgorzel lub wyzdrowieniem z objawami marskości płuc. Rozpoznanie wtórnego przewlekłego zapalenia płuc opiera SH, na stwierdzeniu u chorego po przebytym ostrym zapaleniu płuc gorączki oraz zagęszczenia tkanki płucnej. Przedtem należy wyłączyć możliwość ropnia i innych powikłań, które by mogły być tego przyczyną. O wiele trudniej rozpoznać przewlekle zapalenie płuc samorodne. O nim należy pomyśleć, jeżeli badanie wykrywa nieznaczne zagęszczenie tkanki płucnej, które staje się coraz wyraźniejsze i szerzy się coraz dalej. I w tych przypadkach należy przede wszystkim rozważyć, czy nie rozwija się tu jakaś inna sprawa chorobowa (gruźlica, ropień płuc, kiła, nowotwór płuc i in.). Rozpoznanie staje się nieraz możliwe dopiero po dłuższej obserwacji chorego. [podobne: supramed bielsko, krzywa cukrowa norma, haloperidol ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: haloperidol ulotka krzywa cukrowa norma supramed bielsko