Przyczyny i wywód chorobowy

Przyczyny i wywód chorobowy. Pylica narządu oddechowego należy do chorób zawodowych. I tak pylica węglowa zdarza się najczęściej u palaczy, węglarzy, tragarzy węgla, zwłaszcza zaś u górników pracujących w kopalniach węgla. Pylicę żelazną spotyka się u polerowników szkła pracujących w fabrykach zwierciadeł z tlenkiem żelazowym, u farbiarzy papieru, u szlifierzy i tokarzy żelaza, kamieniarską przede wszystkim u kamieniarzy, nadto u murarzy, u robotników narażonych na ciągłe wdychanie pyłu piaskowcowego, kwarcowego, glinkowatego itd. Pylicę krzemową nabywa się przez wieloletnie wdychanie dwutlenku krzemu. Wchodzi on w skład najrozmaitszych rud, wskutek czego pył w różnych kopalniach zawiera zawsze bądź czysty, bądź chemicznie związany dwutlenek krzemu. Znajduje się on również w pyle kwarcowym tworzącym się obficie podczas przeróbki rud. Znaczenie tego pyłu jest wybitne, gdyż kwarcu używa się bardzo dużo w technice. Rolę przyczynow w powstawaniu pylicy przypisuje się także to masynie która zawiera głównie fosforan wapniowy (od 10 do 20%), nadto tlenki żelaza i kwas krzemowy. Chodzi tu o pył powstający nie tylko w fabrykach podczas mielenia i mieszania tomasyny, ale i o powstający, gdy ją się rozsiewa na polach. Mniejszą rolę odgrywa pył wytwarzający się podczas przeróbki kości, wełny owczej, pierza, włosia końskiego, bawełny itd. Prócz działania pyłu w powstaniu pylicy pewną rolę odgrywa usposobienie osobnicze. Za tym przemawiają spostrzeżenia dowodzące niejednakowego natężenia zmian pylicznych, a nawet niewystępowania pylicy u różnych osób, pomimo zupełnie takich samych warunków ich pracy. Pył z powietrzem dostaje się do dróg oddechowych i tu się osadza. Większe grubsze i cięższe cząsteczki pyłu osiadają już w górnych drogach oddechowych w tchawicy i oskrzelach i mogą tutaj wywoływać nieżyty, jeżeli nie zostaną usunięte z powietrzem wydechowym na zewnątrz dzięki pracy nabłonka migawkowego błony śluzowej i wydzielinie śluzowej, wydalanej z kaszlem. Z czasem mogą powstać rozszerzenia oskrzeli, zależne początkowo od osłabienia napięcia mięśni oskrzeli, a więc rozszerzenia pochodzenia czynnościowego (czynnościowe rozszerzenie oskrz eli Goreckiego). Ich powstaniu sprzyja głębsze oddychanie na tle przewlekłego nieżytu oskrzeli. [podobne: supramed bielsko, pramolan dawkowanie, limfocyty atypowe ]

Powiązane tematy z artykułem: limfocyty atypowe pramolan dawkowanie supramed bielsko