prywatne gabinety lekarskie elbląg czesc 4

Analizy oparto na wszystkich 467 zakwalifikowanych pacjentach; wnioski z tych analiz nie różniły się od tych analiz, które wykluczały pacjentów, którzy zostali uznani za niekwalifikujących się po randomizacji. Tabela 1. Tabela 1. Wybrane cechy pacjentów na linii podstawowej, według grupy leczenia. Charakterystykę linii podstawowej pacjentów przedstawiono w tabeli 1. Prawie wszyscy pacjenci początkowo otrzymywali pełną dawkę 250 mg didanozyny dwa razy dziennie lub 0,75 mg zalcytabiny trzy razy dziennie. Trzech pacjentów przydzielonych do didanozyny, której masa była niska na linii podstawowej, otrzymywało mniejszą dawkę (167 mg), a jeden pacjent przypisany do zalcytabiny początkowo otrzymał połowę pełnej dawki.
Mediana czasu obserwacji po czasie randomizacji wynosiła 16 miesięcy (zakres od 12 do 21). Wskaźniki obecności w wizytach kontrolnych wynosiły od 86 do 95 procent. Pod koniec badania 31 pacjentów (13 osób przydzielonych do didanozyny i 18 osób przypisanych do zalcytabiny, 7 procent wszystkich pacjentów) nie było regularnie obserwowanych podczas wizyt kontrolnych; status przetrwania u 4 z tych pacjentów był nieznany (2 pacjentów przydzielono do didanozyny, a 2 do zalcytabiny, procent wszystkich pacjentów).
Spośród pacjentów żyjących i obserwowanych pod koniec badania, 41 (35 procent) przydzielonych do didanozyny i 55 (42 procent) przypisanych do zalcytabiny nadal otrzymywało początkowo przypisany lek. Sześć miesięcy po randomizacji 33 procent pacjentów przydzielonych do didanozyny i 33 procent pacjentów przypisanych do zalcytabiny na stałe zaprzestało przyjmowania przypisanego leku; 12 miesięcy po randomizacji, liczby te wynosiły odpowiednio 62 procent i 55 procent. Przyczyny odstawienia obejmowały zgon podczas leczenia przypisanym lekiem (14 pacjentów przypisanych do didanozyny i 14 przypisanych do zalcytabiny), działanie toksyczne (94 przypisano didanozynie i 88 przypisane do zalcytabiny), postęp choroby (18 przypisano didanozynie i 13 przypisanych do zalcytabina) oraz decyzję pacjenta lub lekarza o wycofaniu (28 przypisanych do didanozyny i 34 przypisanych do zalcytabiny).
Stu dwudziestu jeden pacjentów przydzielonych do didanozyny i 102 przypisanych do zalcytabiny stało się uprawnionych do przejścia na inny badany lek z powodu nietolerancji leku. Spośród nich 43 pacjentów faktycznie przeszło z didanozyny na zalcytabinę, a 26 z zalcytabiny na didanozynę. Dwanaście miesięcy po randomizacji 12,4 procent pacjentów przydzielonych do didanozyny i 18,8 procent pacjentów przypisanych do zalcytabiny ponownie rozpoczęło leczenie zydowudyną.
Postęp choroby
Ryc. 1. Ryc. 1. Skumulowane przeżycie bez progresji choroby, według grupy leczenia. Zdarzenia wskazujące progresję choroby są zdefiniowane w sekcji Metody; wiele z tych zdarzeń znajduje się w tabeli 3.
W trakcie obserwacji zgłoszono 459 niekrytycznych zdarzeń wskazujących na progresję choroby. Spośród nich 251 uznano za potwierdzone zdarzenia (114 zdarzeń wśród pacjentów przyjmujących didanozynę i 137 wśród osób przyjmujących zalcytabinę) i 112 uznano za prawdopodobne zdarzenia (58 zdarzeń wśród pacjentów przyjmujących didanozynę i 54 spośród osób przyjmujących zalcytabinę) przez komitet ds. Zdarzeń klinicznych. Progresja kliniczna lub zgon nastąpił u 157 pacjentów przyjmujących didanozynę (wskaźnik 93,3 na 100 pacjento-lat) i 152 przyjmujących tokolitynę (wskaźnik 87,7 na 100 pacjento-lat) (ryzyko względne, 0,93, przedział ufności 95%, od 0,74 do 1,18; P = 0,56)
[więcej w: sorbifer durules opinie, krzywa cukrowa norma, białko bence jonesa ]

Powiązane tematy z artykułem: białko bence jonesa krzywa cukrowa norma sorbifer durules opinie