promienica narzadu oddechowego

Określenie i przyczyny. Przez miano: promienica narządu oddechowego rozumie się chorobę powstającą na tle zakażenia narządu oddechowego promieniowcem (actinomyces). Grzybek ten należy do grupy Strephtothrix. Rosnąc wytwarza on grudki, dostrzegalne gołym okiem, wielkości ziarnka maku. Młode ziarnka są szarawe, starsze – żółtawe, najstarsze – brunatne. Czasami ziarnka są tak małe, że stwierdzić je można tylko badaniem drobnowidowym. W niewielkim powiększeniu stwierdza się, że grudki składają się z ziarn ułożonych promienisto, ściśle do siebie przylegających, takiż grudka sprawia wrażenie kiści winogronowej. Rozpatrywane w większym powiększeniu grudki przedstawiają się jako konglomerat tworów o kształcie gruszkowatym, ułożonych promienisto (stąd nazwa choroby promienica) i silnie przełamujących światło. W kierunku do wewnątrz twory ścieńczają się i przechodzą w gęstą sieć włókienek stanowiącą grzybnię pilśniową (myceli um). Włókienka są cienkie, o średnicy 0,5-1 mikronów, prostolinijne lub faliste, splątane, rozgałęziające się dichotomieżnie. Po rozgnieceniu grudki między szkiełkiem przedmiotowym i nakrywkowym stwierdza się drobnowidowo liczne odosobnione, kolbkowate postaci grzybka o najrozmaitszym kształcie, nadto w części środkowej grzybnię pilśniową, a na obwodzie wyżej wspomniane twory kolbkowate, ułożone promienisto. Ich długość wynosi 6-30 mikronów, a szerokość 2-18 mikronów. Szeroka ich podstawa kształtu kolbki lub maczugi skierowana jest na zewnątrz nitkowate zakończenia, w które one przechodzą do wewnątrz. W hodowlach starych prawie nie widać nitek, natomiast stwierdza się cienkie pałeczki przypominające prątki gruźlicy. Nitki barwią się dobrze barwnikami anilinowymi i są Gram-dodatnie, natomiast maczugowate zgrubienia są Gram-ujemne. Na pożywkach sztucznych traci promieniowiec końcowe zgrubienia maczugowate. Zwierzętom zaszczepić promie nicę udaje się z wielką trudnością. Promieniowce są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Można je wykryć w ziemi rolnej, na źdźbłach zboża (owsa, żyta, zwłaszcza jęczmienia), słomy i sianie, a także na podziemnej części łodyg roślin. Na wysuszonym źdźble może promieniowiec zachowywać swą żywotność nawet po roku. Tym się tłumaczy długotrwałość zakażenia pól i łąk. Zakażenie promienicze jest rozpowszechnione wśród zwierząt, zwłaszcza wśród bydła rogatego. [przypisy: krzywa cukrowa norma, apo doperil, neutrocyty za mało ]

Powiązane tematy z artykułem: apo doperil krzywa cukrowa norma neutrocyty za mało