Pózna kile wrodzona pluc spostrzega sie we wczesnym dziecinstwie

Późną kiłę wrodzoną płuc spostrzega się we wczesnym dzieciństwie, w wieku młodzieńczym i w wieku dojrzałym (od ó do 40 roku życia i wyżej). Prócz zmian w płucach, najczęściej o charakterze marskości, zwykle z objawami rozszerzenia oskrzeli, można zazwyczaj stwierdzić rozmaite objawy kiły wrodzonej. Najczęściej spotyka się nieprawidłowości w budowie zębów, mianowicie wyszczerbienia, płaskie zagłębienia, poprzeczne bruzdy małe zęby sieczne; w górnych środkowych zębach siecznych stwierdza się nieraz karbowanie i zagłębienie półksiężycowate dolnej krawędzi (zęby Hutchinsona) itd. Nieraz też stwierdza się miąższowe zapalenie rogówki (keratitis parenchymatosa diffusa), głuchotę i inne zaburzenia słuchu, nieprawidłowy kształt kości piszczelowej (obrzmienie jej nasady, guzowatości powierzchni trzonu, zgrubienie grzebienia) i in. Rozpoznanie wrodzonej kiły płuc opiera się na stwierdzeniu objawów wrodzonej kiły w ogóle i objawów przemawiających za kiłą płuc. Rokowanie i leczenie patrz rozdział o kile płuc nabytej. Kiła opłucnej (Lues pleurae) W okresie wtórnym równocześnie z osutką na skórze i błonach śluzowych, zdarza się kiła opłucnej rzadko, objawiając się zapaleniem suchym lub surowiczo włóknikowym. W okresie późnym zapalenie kiłowe opłucnej objawia się zapaleniem wysiękowym, towarzyszącym zmianom swoistym W płucach, lub zapaleniem opłucnej zrostowym (pleuritis adhaesiva luetica). Rzadko spostrzega się pierwotne kiłakowe zapalenie opłucnej (pleuritis gummasa) bez zmian w płucach, wiodące do zgrubienia opłucnej. Ze stanowiska klinicznego kiłę opłucnej cechuje duża duszność, mało łagodniejąca po wypuszczeniu wysięku. Niektórzy podkreślają silne bóle i szybkie zapadanie się klatki piersiowej już wkrótce po pojawieniu się wysięku. W rozpoznaniu kiły opłucnej może dopomóc dodatni odczyn Wassermanna w wysięku oraz obecność w nim krętków bladych (Spirochaete pallida). Leczenie swoiste. [przypisy: kolano kinomana, amotaks w ciąży, loratadyna pylox ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży kolano kinomana loratadyna pylox