Ostre postacie promienicy narzadu oddechowego

Ostre postacie promienicy narządu oddechowego różnicuje się z ostrym okresem wysiękowego zapalenia opłucnej, krupowym zapaleniem płuc, a przy braku objawów miejscowych i gorączce o torze ciągłym z durem i z ostrą gruźlicą płuc. W różnicowaniu należy uwzględnić wielką rzadkość ostrych postaci promienicy narządu oddechowego. Ustąpienie gorączki w dalszym przebiegu choroby, częste w promienicy płuc, oraz brak znaczniejszej duszności wyłączają ostrą gruźlicę płuc. Dur wyłącza się po kilkodniowym spostrzeganiu i po badaniach pomocniczych. W zapaleniu promieniczym opłucne) nieraz już we wczesnym okresie w ropnym wysięku można stwierdzić promieniowce. Dalszy przebieg choroby umożliwia różnicowanie z krupowym zapaleniem płuc (typowe objawy zagęszczenia płuca, rdzawa plwocina itp. w krupowym zapaleniu płuc). Rokowanie w promienicy narządu oddechowego jest zawsze poważne zwłaszcza, jeżeli choroba poczyniła już duże spustoszenia w płucu i powikłała się zakażeniem wtórnym. W materiale promieniczym polskim przypadków zgonu łącznie z przypadkami, w których należy przypuszczać szybki zgon wobec ciężkiego stanu chorych, było 30, co stanowi 81% chorych, wyleczenie lub znaczną poprawę spostrzegano w przypadkach, mianowicie w 2 po zastosowaniu leczenia chirurgicznego (skojarzonego w jednym z nich z leczeniem przetworami jodu), w jednym po leczeniu klimatycznym w jednym po leczeniu promieniami Roentgena i jodem, w jednym po kuracji salwarsanowej i w jednym po leczeniu cibazolem i krótkimi falami. Zapobieganie. Dla zapobieżenia zakażeniu promieniowcami należy unikać brania do ust i żucia źdźbła traw oraz słomy. Leczenie. Promienica płuc tak jak promienica narządów wewnętrznych w ogóle jest oporna na leczenie, dostęp, bowiem leków do nacieków promieniczych, słabo ukrwionych, a do tego otoczonych tkanką włóknistą, jest bardzo utrudniony. Zaradzić temu staramy się podawaniem przez dłuższy czas z przerwami przetworów jodu, który sprzyja rozmiękaniu ognisk promieniczych i przez to ułatwia ich wykrztuszanie oraz wsysanie się, a także działanie leków. [hasła pokrewne: wybranowski twitter implanty, maść pięciornikowa, wybranowski twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: limfocyty atypowe maść pięciornikowa wybranowski twitter