Od zejscia ostrego zapalenia pluc w stwardnienie rózni sie przewlekle zapalenie czynnym charakterem sprawy, za czym przemawiaja goraczka

Od zejścia ostrego zapalenia płuc w stwardnienie różni się przewlekłe zapalenie czynnym charakterem sprawy, za czym przemawiają gorączka, i przyspieszenie opadania krwinek. Rokowanie w przewlekłym zapaleniu płuc samorodnym jest najczęściej niepomyślne. W przypadkach kończących się wyzdrowieniem powstająca marskość płuc może wybitnie obciążać serce. W postaciach wtórnych rokowanie bywa niepewne, jeżeli one przebiegają z długotrwałą gorączką i z wyniszczeniem chorego, natomiast niewysoki poziom gorączki i dostateczny zapas sił chorego dają nadzieję pomyślnego zejścia choroby. Leczenie w przewlekłym zapaleniu płuc jest takie sarno jak w ostrym zapaleniu płuc przewlekającym się. Marskość płuc (Cirrhosis pulmonum). Określenie. Przez marskość płuc rozumie się chorobę cechującą się rozwojem w płucach tkanki łącznej włóknistej, która kurcząc się wiedzie do zmniejszenia objętości płuc. Przyczyny. Najrozleglejszą marskość płuc spostrzega się w wyniku przewlekłego zapalenia płuc samorodnego albo wtórnego, dołączającego się do ostrego zapalenia opłucnej. Stwardnienie płuc ze zmniejszeniem ich objętości spostrzega się nadto w rozlanej gruźlicy płuc włóknistej i w mniejszym stopniu w przebiegu wielu innych chorób płuc, gdy tkanka łączna rozrasta się dla wypełnienia braków w miąższu płucnym powstających wskutek ropnego zapalenia płuc, zawału itd. Objawy marskości płuc zależą od rozległości sprawy. Marskość ograniczona może przebiegać bez wybitniejszych dolegliwości, jeżeli ich nie sprawia choroba podstawowa. Przedmiotowo można stwierdzić ograniczone zapadnięcie klatki piersiowej, słabsze poruszanie się odpowiedniej jej części podczas oddychania, osłabienie drżenia piersiowego, przytłumienie odgłosu opukowego nieraz z odcieniem bębenkowym i zwykle osłabienie szmeru oddechowego, rzadziej szmer oskrzelowy lub nieozn aczony. W obrębie sąsiednich części płuc odgłos opukowy często bywa wyraźnie bębenkowy wskutek rozedmy obocznej. [patrz też: amotaks w ciąży, spuchnieta kostka, haloperidol ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży haloperidol ulotka spuchnieta kostka