Najczestszymi wrotami zakazenia czlowieka sa uszkodzone powloki zewnetrzne

U ludzi spotyka się je częściej w krajach rolniczych i to przeważnie wśród ludności wiejskiej w związku ze zwyczajem żucia i połykania ziarn zboża. Najczęstszymi wrotami zakażenia człowieka są uszkodzone powłoki zewnętrzne (skóra i błony śluzowe), rzadziej narząd oddechowy i przewód pokarmowy, a to za pośrednictwem zboża lub bydła chorego na promienicę. Nieraz promieniowce można wykryć w spróchniałych zębach. Sadowiąc się w jamie ustnej wywołuje promieniowiec często promienicę na policzkach i na szyi (actinomycosis cervico-facialis). Prócz zakażenia do powstania promienicy potrzeba jeszcze wielokrotnej styczności i osobniczego usposobienia miejscowego i ogólnego. Na to wskazuje stosunkowa rzadkość promienicy, pomimo to że zwyczaj żucia ziarn i źdźbła zbóż jest na wsi bardzo rozpowszechniony. Promienica narządu oddechowego powstaje, gdy promieniowce dostają się doń bezpośrednio przez drogi oddechowe (pierwotna promienica narządu oddechowego, actinomycosis apparatus respiratorii primitiva aerogenes), przez szerzenie się sprawy z sąsiednich narządów uległych zakażeniu (postać wtórna), za pośrednictwem krwi (actinomycosis apparatus respiratorii secundaria haematogenes) lub, co bywa rzadziej, drogami chłonnymi (actinomycosis apparatus respiratorii secundaria lymphogenes, Rząd). W każdym poszczególnym przypadku nieraz trudno orzec, czy jest to pierwotna sprawa w narządzie oddechowym, czy tez wtórna, a to dlatego że pierwotne ognisko może zupełnie się wygoić, natomiast zmiany promienicze w narządzie oddechowym mogą być bardzo wyraźne. Promienica narządu oddechowego jest chorobą rzadką. Spotyka się ją głównie u mężczyzn w wieku młodym. Na 37 przypadków promienicy narządu oddechowego (śródpiersia i klatki piersiowej), ogłoszonych w naszym piśmiennictwie, a zestawionych przez Eugeniusza Kodejszkę, mężczyzn było 25, co stanowi 67,6%, kobiet 12, czyli 32,4%. Na okres od 21 d o 50 roku życia przypada prawie 57% przypadków (21 przypadków). Rolnicy stanowią 27% przypadków (10 chorych), prócz tego 9 chorych chwilowo przebywało na wsi, a w 10 przypadkach zawodu nie podano. Zatem na 27 przypadków ze znanym zawodem było 19 przypadków promienicy u osób, które miały styczność ze wsią. Stanowi to 70%. [więcej w: maść pięciornikowa biała, maść pięciornikowa pod mikroskopem, maść pięciornikowa ]

Powiązane tematy z artykułem: haloperidol ulotka maść pięciornikowa spuchnieta kostka