Najczestszymi przyczynami niepowodzenia zachowawczego leczenia ropni pluc sa

Zdaniem Z. Gorechiego alkohol, wstrzyknięty dożylnie w tych roztworach, które zaleca Landau, wywołuje zmiany w układzie białek osocza krwi, czyniąc je obcymi dla własnego ustroju. Jest to zatem, jego zdaniem, rodzaj proteinoterapii, którą w postaci np. domięśniowego wstrzykiwania mleka zalecają niektórzy w leczeniu ropni płuc. Wychodząc z założenia, że w tym leczeniu chodzi właściwie o leczenie bodźcowe, zaleca Z. Gorecki także inne leki chemoterapeutyczne, zwłaszcza przetwory bizmutowe, nie zawierające jodu, np. cardyl. Leczeniem bodźcowym jest także leczenie autowakcyną, przyrządzoną przeważnie z bakterii wyhodowanych z plwociny chorego. Ma ono za zadanie pobudzać siły obronne ustroju. W przypadkach ropnia płuc u osób niedokrwistych niezbędne jest kojarzenie leczenia ogólnego i miejscowego z potwornym przetaczaniem krwi oraz leczeniem witaminowym. Jeżeli ropień płuc jest powikłany ropniakiem opłucnej, to prócz podanego wyżej leczenia ogó lnego i miejscowego stosuje się dodatkowo do opłucnie penicylinę w dawce 200.000 do 1.000.000 jednostek na dobę co dzień lub rzadziej. Penicylinę wprowadza się za każdym razem po uprzednim przepłukaniu jamy opłucnej. Przez cały czas leczenia ropnia płuc powinien chory pozostawać w łóżku aż do całkowitego zniknięcia jamy ropnej, o czym przekonujemy się badaniem radiologicznym i tomograficznym. Miejscowe leczenie prowadzi się aż do zniknięcia ropnia i powrotu szybkości opadania krwinek do stanu prawidłowego, po czym stosuje się wziewanie penicyliny jeszcze przez kilka tygodni dla utrzymania jamy w czystym stanie i szybkiego jej zabliźnienia.
Najczęstszymi przyczynami niepowodzenia zachowawczego leczenia ropni płuc są: 1) powstanie warstwy łącznotkankowej dookoła roprua, wskutek późnego rozpoczęcia leczenia 2) stosowanie nie dostatecznych dawek antybiotyków; 3) oporność zarazków, które wywołały ropień płuc, na zastosowane antybiotyki; 4) brak sił obronnych ustroju, zwłaszcza duża niedokrwistość oraz hipoproteinernia. Przyczyny. [patrz też: harmonet cena, broncho vaxom dla dorosłych, kolano kinomana ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dorosłych harmonet cena kolano kinomana