Marskosc pluc

Marskość płuc. Gorączka bywa w razie dołączenia się nieżytu oskrzeli zwłaszcza, gdy powstanie rozszerzenie oskrzeli. Gruźlica płuc. 1. Choroba przebiega przeważnie z gorączką. 2. Prątki gruźlicy w plwocinie. 3. Przyspieszona szybkość opadania krwinek. 4. Stan ogólny dobry pomimo dużych zmian fizycznych w obrębie płuc i długiego czasu trwania choroby. Upośledzenie odżywienia, a nawet wyniszczenie zdarza się w przypadkach długotrwałej gorączki na tle nieżytów oskrzeli, powikłań zapaleniem płus, zwłaszcza ropnym itd. 5. Stale ujemny wynik badania plwociny co do prątków gruźlicy, 6. Prawidłowa szybkość opadania krwinek. Rozległa marskość płuc ma dużo wspólnych cech z rozległą niedodmą płuc. Mianowicie w obu chorobach stwierdza się zapadnięcie i słabsze poruszanie się podczas oddychania odpowiedniej połowy klatki piersiowej zwężenie i zapadnięcie międzyżebrzy, przesunięcie śródpiersia ku stronie chorej uniesienie przepony po tejże stronie, zwłaszcza w okresie wdechu, całkowite stłumienie odgłosu opukowego, zniesienie szmeru oddechowego, rzadziej szmer oddechowy oskrzelowy lub nieoznaczony, osłabienie drżenia piersiowego, czasami, odwrotnie, wzmożenie, a w obrazie radiologicznym zacienienie pola płucnego i zmniejszenie objętości płuca. Różnicowanie polega na tym, że w niedodmie ciśnienie w jamie opłucnej jest wybitnie ujemne, gdyż zamiast minus 4:7 cm słupa wody może obniżać się do minus 30-40, gazowa jej pojemność jest duża, w obrazie radiologicznym łuk podciągniętej do góry przepony jest regularny, a tchawica zbacza ku stronie chorej prostolinijni e. W przeciwieństwie do tego rozległej marskości płuca ujemne ciśnienie w jamie opłucnej jest nie tak znacznie obniżone, pojemność jej gazowa jest mała wskutek towarzyszących zazwyczaj chorobie zrostów opłucnych w obrazie radiologicznym zarysy śródpiersia i przepony są nieregularne z załamaniami i wyciągnięciami zależnymi od zrostów, przebieg tchawicy jest bardziej wygięty nadto często stwierdza się duże zrosty opłucne, uwidoczniające się na zdjęciach, jako gruba warstwa opłucna przyścienna. [patrz też: maść pięciornikowa, loratadyna pylox, pramolan dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: loratadyna pylox maść pięciornikowa pramolan dawkowanie