Marskosc pluc

Wymienione objawy są wyraźniejsze, jeżeli marskość płuc jest rozległa zwłaszcza, gdy rozwija się w następstwie zapalenia opłucnej, a to dlatego że prócz zmian łącznotkankowych w płucu dochodzi do dużego zgrubienia samej opłucnej. W rozległej marskości płuc stwierdza się nadto nieraz przesunięcie sąsiednich narządów i wzmocnienie drugiego tonu na tętnicy płucnej, zależnie od przerostu prawej komory wskutek zwiększenia jej pracy. Chorzy tacy uskarżają się nieraz na brak tchu podczas wysiłków, zależny od ograniczenia powierzchni oddechowej płuc, a w dalszym przebiegu także od osłabienia czynności serca a czasem na tle marskości płuc mogą powstawać rozszerzenia oskrzeli wikłające się często ich nieżytem. Mogą wtenczas dołączać się stany gorączkowe czasami krwiopłucia i wykrztuszanie większej ilości plwociny, a badaniem przedmiotowym nieraz stwierdza się objawy jam. Gdy serce, początkowo sprawne, osłabnie, powstają objawy biern ego przekrwienia oraz nieżytu przekrwiennego oskrzeli. Zależnie od rozległości sprawy, marskość płuc trwa rozmaicie długo. Chorzy giną przeważnie wskutek niewydolności krążenia, której powstaniu może sprzyjać utrudnienie pracy serca także wskutek nieprawidłowego jego położenia. Rozpoznanie marskości płuc opiera się na stwierdzeniu mniejszej powietrzności płuc z zapadnięciem się odpowiedniej części klatki piersiowej i mniejszym jej udziałem w oddychaniu. Rozpoznanie różnicowe. Marskość płuc może mieć pozory gruźlicy płuc, a to dlatego że w obu sprawach są zmiany świadczące o zagęszczeniu tkanki płucnej. W obu chorobach mogą być także objawy jam w płucach, gorączka, krwioplucie, obfita plwocina i wychudzenie, gdy wytworzą się rozszerzenia oskrzeli i ich nieżyt. Różnicowanie opiera się na następujących danych: [przypisy: polprazol bez recepty, menu 8 miesięcznego dziecka, polprazol bez receptyia cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: menu 8 miesięcznego dziecka polprazol bez recepty zioła szweckie