Los chorego zalezy od rozleglosci marskosci pluc

Rokowanie. Los chorego zależy od rozległości marskości płuc i od stanu serca. Im sprawa jest rozleglejsza, im większe są zmiany w mięśniu sercowym, tym rokowanie powinno być ostrożniejsze, zwłaszcza u osób pracujących fizycznie. Zapobieganie i leczenie. Dla zapobieżenia powstaniu marskości płuc należy starannie leczyć zapalenie opłucnej i płuc. Lekkiego stopnia marskość płuc nie wymaga specjalnego leczenia prócz odpowiedniego trybu życia. W rozległej marskości płuc należy szczególną uwagę zwrócić na to, by chory unikał ciężkiej pracy fizycznej i w ogóle wysiłków fizycznych. Najmniejsze już objawy niewydolności krążenia i wszelkiego rodzaju powikłania wymagają natychmiastowego wkroczenia lekarza dla ich usunięcia. W razie dużego niestosunku między objętością marskiego płuca a objętością klatki piersiowej stosuje się w marskości jednego tylko płuca wyrwanie nerwu przeponowego, które usuwa równocześnie przesunięcie śródpiersia i poprawia krążenie. W większej mierze można to uzyskać przez to rakoplastykę, zabieg ten wymaga jednak dobrego stanu serca i sił chorego. Pylica narządu oddechowego Określenie. Przez miano pylica narządu oddechowego rozumie się choroby z wyłączną siedzibą zmian w tym, narządzie, zależnie od długotrwałego wdychania dużej ilości pyłu nierozpuszczalnego lub trudno rozpuszczalnego w śluzie dróg oddechowych i w cieczach ustrojowych. Zatem nie należą do pylic choroby narządu oddechowego, wywołane wdychiwaniem pyłu, który dostawszy, się do dróg oddechowych ulega w nich od razu rozpuszczeniu albo znajduje się w stanie rozpuszczonym już we wdychanym powietrzu w związku z jego przesyceniem parą wodną. Do pylic nie należą także choroby powstające przy wdychiwaniu pyłów toksycznych (rtęć, arsen i in.) oraz zakaźnych (wąglik i in.) działających nie tylko na narząd oddechowy, ale i na cały ustrój. Pylica narządu oddechowego może dotyczyć górnych dróg oddechowych tchawicy, oskrzeli, płuc i opłucnej. Największe zainteresowanie wzbudza pylica płuc (pneumonoconiosis s. pneumoconiosis). Zależnie od rodzaju py łu odróżnia się pylicę płuc kamieniarską (chalicosis pulmonum), węglową ( anthracosis pulmonum), żelazną (siderosis pulmonum), kruszcową (rnetallosis pulmonum), krzemową (silicosis pulmonum), ałunową (aluminosis pulmonum), bawełnianą (byssinosis pulmonum), tytoniową (tabacosis pulmonum) i inne. [patrz też: neutrocyty za mało, krzywa cukrowa norma, apo doperil ]

Powiązane tematy z artykułem: apo doperil krzywa cukrowa norma neutrocyty za mało