Grzybica pluc

Grzybica płuc Streptotbrichosis pulmonum. Przez miano streptothrichosis pulmonum rozumie się bardzo rzadką chorobę płuc powstającą na tle zakażenia przez streptothrij. Jest to zarazek morfologicznie zupełnie podobny do promieniowca z tą różnicą, że nigdy nie wytwarza kolbkowatych zgrubień. Spotyka się go nieraz łącznie z innymi zarazkami w jamach gruźliczych w rozszerzeniach oskrzeli i w ropniach płuc. Sam przez się eirepiothri może wywoływać w narządzie oddechowym różnorodne zmiany, podobne do zmian w promienicy płuc. Mianowicie na sekcji stwierdzano nieżyt oskrzeli; odoskrzelowe zapalenie płuc z dużą skłonnością do zejścia w zropienie lub zgorzel, gruzełki podobne do gruźliczych jamy, rozszerzenia oskrzeli ropniaki opłucne. Nieraz spotyka się przerzuty do innych narządów. Obraz kliniczny przypomina promienicę płuc. W odróżnieniu od mej choroba przebiega powolniej i stosunkowo rzadko szerzy się na ścianę klatki piersiowej wywołuj c w niej przetoki. Nie ma szczególnego usposobienia do sadowienia się w dolnym prawym płacie, co cechuje promienicę płuc. Chorobę rozpoznaje się najczęściej jako promienicę płuc. Od pomyłki chroni stwierdzenie w plwocinie lub w wydzielinie z przetoki znamiennych dla promienicy nitek ze zgrubieniami kolbkowatymi. Wykrycie ich wymaga często przejrzenia bardzo licznych preparatów. Grzybica płuc kropidlakowa (Pneumonomycosis aspergillina) Określenie i przyczyny. Mianem grzybica płuc kropidlakowa nazywamy chorobę płuc powstającą na tle zakażenia grzybkiem, tzw. kropidlakiem popielatym (Aspergillus fumigatus). Na tę rzadką chorobę zapadają przeważnie osoby mające styczność z gołębiami, karmiące je trzymając w ustach ziarnka, które mają bardzo często na powierzchni zarodniki kropidlaka popielatego. Stąd nazwa choroby: maladie des gaveurs des pigeons Dieulafoya, Chantemessea i Widarz. Spostrzega się ją również u osób mających do czynienia z włosem końskim, więc u stajennych i u rzemieślników trudniących się wyrobem przedmiotów z włosia. Zakażenie następuje prawie zawsze drogą oddechową. Czynniki osłabiające ustrój Oraz choroby oskrzeli i płuc sprzyjają rozwojowi grzybicy, która wtedy jest sprawą wtórną. Jako sprawę pierwotną spotyka się grzybicę kropidlakową bardzo rzadko. Taki przypadek ogłosił w naszym piśmiennictwie Aleksander Freyd. [więcej w: harmonet cena, wybranowski twitter, sorbifer durules opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: harmonet cena sorbifer durules opinie wybranowski twitter