Eliminowanie nierówności w opiece zdrowotnej w Ameryce: Raport poza IOM

Tylko nieliczne wysiłki Instytutu Medycyny (IOM) miały tak bezpośredni, głęboki i trwały efekt, jak jego przełomowy raport dotyczący różnic rasowych i etnicznych w kompleksowości i jakości opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. W ciągu pięciu lat od opublikowania nierównego traktowania: w konfrontacji z nierównością rasową i etniczną w służbie zdrowia (Washington, DC: National Academies Press, 2003), wiele setek dodatkowych badań dokumentujących takie nierówności zalało czasopisma reprezentujące wszystkie główne dyscypliny medyczne. Agencje federalne – krajowe instytuty zdrowia, centra kontroli i zapobiegania chorobom i inne – opracowały i wdrożyły plany działań naprawczych, podobnie jak wiele ich państwowych i lokalnych odpowiedników. Agencja ds. Badań i Jakości w Ochronie Zdrowia publikuje obecnie coroczne krajowe raporty na temat różnic i jakości opieki. Profesjonalne towarzystwa medyczne publikują na swoich stronach internetowych informacje potwierdzające wagę materiału dowodowego; szkoły dla pracowników służby zdrowia oferują kursy dotyczące różnic i kompetencji kulturowych; główne fundacje finansują naukowców badających interakcje między wieloma czynnikami powodującymi różnice. Teraz, gdy całe to przedsiębiorstwo przechodzi stopniowo z dokumentacji do interwencji, wybitny kardiolog Richard Allen Williams zebrał zróżnicowaną grupę współpracowników – naukowców akademickich, aktywistów, praktyków pierwszego kontaktu i urzędników agencji zdrowia publicznego – aby wyprodukować coś, co mogło być pewnego rodzaju tymczasowego sprawozdania z postępów w próbie osiągnięcia równości rasowej, etnicznej i społeczno-ekonomicznej w jakości opieki zdrowotnej. Tytuł książki jest jednak kiepskim przewodnikiem po jej zawartości. Spośród 18 rozdziałów tylko 8 koncentruje się na nierównościach rasowych i etnicznych w opiece zdrowotnej – temat raportu IOM. Wiele innych jest poświęconych prawie całkowicie relacjom o uszkodzonym stanie zdrowia członków grup mniejszościowych, innym (choć powiązanym) problemie z różnymi przyczynami i środkami zaradczymi. Jak zauważa jeden z uczestników, grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, które najbardziej cierpią w stanie zdrowia – z powodu dużego obciążenia chorobami przewlekłymi i wyższym wskaźnikiem przedwczesnej śmierci – zawierają te osoby, które są najczęściej narażone na gorszą opiekę, co dosłownie zwiększa obrazę. Ale to zamieszanie nad różnymi znaczeniami słowa dysproporcje mętnieje w ciągu całej książki.
Niemniej jednak te osiem rozdziałów dotyczących nierówności rasowych i etnicznych w opiece zdrowotnej, które stanowią rdzeń tej kolekcji, oferuje wiele, które będą interesujące dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tą dziedziną. Obejmują one niszczącą analizę błędów i ograniczeń (głównie) krytyków ideologicznych, którzy albo zaprzeczają istnieniu dysproporcji w opiece, albo zaprzeczają, że rasa, pochodzenie etniczne lub stereotypy mają cokolwiek wspólnego z przyczynami. Poniżej znajduje się szybki opis barier utrudniających zmianę oraz znaczenie szkolenia w zakresie kompetencji kulturowych. Brian Smedley, kluczowy architekt nierównego traktowania, przedstawia znaczący wkład w zmiany, które można osiągnąć dzięki większej różnorodności rasowej i etnicznej wśród pracowników służby zdrowia, a Kevin Fiscella podaje mistrzowskie, wyczerpujące i klarowne sprawozdanie z systematycznego wysiłku poprawa jakości opieki medycznej, podejście, w którym wiele wysiłków na rzecz zmniejszenia rozbieżności się łączy
[przypisy: maść pięciornikowa, amotaks w ciąży, maść pięciornikowa biała ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży maść pięciornikowa spuchnieta kostka