Dobre wyniki w leczeniu promienicy narzadu oddechowego

Dobre wyniki w leczeniu promienicy narządu oddechowego uzyskuje się poza tym skojarzonym leczeniem penicylinowo – sulfonamidowym. Penicylinę wstrzykuje się domięśniowo w dawce dobowej 500.000 jednostek, w okresie zaś zaatakowania przez promieniowce ściany klatki piersiowej prócz tego nastrzykuje się nią chore tkanki. Równocześnie z leczeniem penicyliną podaje się doustnie sulfonamidy, np. cibazolliazy lub elkozynę do 4-6 g na dobę lub przetwory jodu. Donoszą również o przypadkach wyleczenia lub wstrzymania sprawy promieniczej streptomycyną. Wstrzykuje się ją domięśniowo przez 4 tygodnie 4 razy dziennie po 0,5, a następnie przez 2 miesiące 2 razy dziennie po 0,5. Leczenie w promienicy narządu oddechowego powinno trwać czas dłuższy, miesiącami, gdyż w głębi nacieków promieniczych mogą pozostawać promieniowce zdolne do życia, które w warunkach sprzyjających mogą spowodować nawrót choroby. Leczenie wyżej przytoczonymi środkami farmaceutycznymi zazwyczaj uzupełnia się okresami leczenia radiologicznego. Doszczętną metodą leczniczą w promienicy płuc jest leczenie chirurgiczne. Polega ono na wycięciu promieniczo zmienionych części płuca. Metodę tę stosuje się w przypadkach opornych na leczenie zachowawcze. [więcej w: mekmed, limfocyty atypowe, maść pięciornikowa ]

Powiązane tematy z artykułem: limfocyty atypowe maść pięciornikowa mekmed