Badanie fizyczne pluc w promienicy pluc

Badanie fizyczne płuc w promienicy płuc wykrywa początkowo tylko rzężenia, wkrótce jednak dołączają się objawy zagęszczenia płuc (stłumienie odgłosu opukowego, zmiany szmeru oddechowego i in.) Ogólna ciepłota ciała na początku bywa prawidłowa, niekiedy nawet przez dłuższy czas. W miarę rozwoju choroby pojawia się gorączka o torze nieregularnym. Chorzy słabną chudną i sprawiają wrażenia ciężko chorych, dotkniętych gruźlicą lub rakiem płuc. Szerzenie się sprawy na opłucną może wywołać nagły skok gorączki i gwałtowne bóle w klatce piersiowej, może jednak nastać zdradziecko, niepostrzeżenie. Zazwyczaj w tym okresie (okres płucno – opłucny) odpowiednia połowa klatki piersiowej zapada się wskutek kurczenia się tkanki łącznej. Powstaje, zatem bardzo znamienny zespół objawów składający się: 1) z objawów zapalenia odoskrzelowego płuc, zwykle przewlekłego z ropną plwociną; 2) z wysiękowego zapalenia opłucnej bez skłonności do wessania 3) z zapadnięcia połowy klatki piersiowej po stronie chorej. Sprawa niszcząc po drodze tkanki szerzy się w dalszym przebiegu na ścianę klatki piersiowej, wywołując przewlekły naciek, początkowo ciastowaty później chrząstkowaty. W niektórych miejscach naciek rozmięka i tworzą się przetoki. Nakłuwając ogniska rozmiękłe wydostaje się bardzo często tylko kilka kropli krwistego płynu, rzadziej kropelkę ropy. W cieczy tej, jak również w plwocinie, stosunkowo rzadko dają się wykryć promieniowce. Wśród wzrastającego charłactwa przeważnie po 1-2 latach chory wreszcie umiera. Powierzchowna promienica płuc klinicznie objawia się jako uporczywy nieżyt oskrzeli, a postać opłucna jako przewlekłe zapalenie opłucnej, przy czym staranne badanie plwociny oraz wysięku wykrywa czasami ziarna z promieniowcami. Rozpoznanie promienicy płuc w okresie przewlekłego odoskrzelowego zapalenia płuc jest możliwe tylko wtedy jeżeli w każdym przypadku takiego zapalenia oraz ropnego nieżytu oskrzeli bada się bardzo dokładnie i często plwocinę co do obecności promieniowców z typowymi zgrubieniami maczugowatymi na obwodzie. Plwocinę należy badać świeżo krztuszoną. Wykrycie promieniowców bez zgrubień na obwodzie sprawy nie rozstrzyga, gdyż mogą one pochodzić z resztek pokarmowych. Dopiero niezwykły zespół, na który się składają przewlekłe zapalenie płuc, zapalenie opłucnej i zapadnięcie się klatki piersiowej, nasunąć już powinien na myśl promienicę płuc. Z przejściem sprawy na ścianę klatki piersiowej i z wytworzeniem się typowych twardych nacieków z przetokami rozpoznanie staje się prawie niewątpliwe. [przypisy: jadwiga kempisty opinie, haloperidol ulotka, wybranowski twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: haloperidol ulotka jadwiga kempisty opinie wybranowski twitter