Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego krzemicę płuc cechuje rozrost tkanki łącznej, wiodący do zwłóknienia i stwardnienia płuc. W pęcherzykach płucnych cząsteczki pyłu zostają pochłonięte przez komórki pyłochłonne, a następnie poprzez oskrzelka usunięte do oskrzeli, a stąd na zewnątrz, po części zaś przenikają przez ściany przewodów pęcherzykowych i oskrzelków do tkanki śródmiąższowej płuc i gromadzą się, w utkaniu limfatycznym u wejścia do zrazików. Inni sądzą, że komórki pyłochłonne, obładowane pyłem, nie są zdolne do przenikania przez ściany przewodów pęcherzykowych, natomiast pozostają w pęcherzykach płucnych, obrastają przez rozmnażające się komórki ich ścian i zostają w ten sposób włączone w obręb tkanki płucnej. Gromadząc się w utkaniu limfatycznym płuc zatem dookoła oskrzelków i przewodów pęcherzykowych u wejścia do zrazików, na obwodzie zrazików obok przegrody międzyzrazikowej lub naczyń krwionośnych pod opłucną przy ścianach powierzchownych pęcherzyków i stąd dążąc drogami limfatycznymi i wzdłuż naczyń krwionośnych do węzłów chłonnych wnękowych, komórki pyłochłonne tworzą skupienia o średnicy 1-2 milimetra, zwane guzkami pyliczymi lub dla podobieństwa z gruzełkami gruźliczymi gruzełkami rzekomyfli. Z czasem w środku guzków pojawiają się ogniska fibroblastów szerzące się ku obwodowi i powoli przeistaczające się w zbitą tkankę łączną, ulegającą zeszkliwieniu. Równocześnie na guzki nawarstwiają się coraz nowe komórki pyłochłonne, przechodzące takie same przemiany. Sąsiednie guzki zlewają się ze sobą tworząc większe guzki które mogą przypominać nawet guzy nowotworowe. Ponieważ najczęstszą siedzibą guzków są miejsca rozwidlenia oskrzelków, przeto w miarę postępu zwłóknienia guzków oskrzelka zacieśniają się coraz bardziej, a guzki zbliżają się, tak iż wreszcie powstają ogniska litego zwłóknienia. [więcej w: pramolan dawkowanie, haloperidol ulotka, krzywa cukrowa norma ]

Powiązane tematy z artykułem: haloperidol ulotka krzywa cukrowa norma pramolan dawkowanie