Zgorzel pluc rozpoczyna sie zwykle goraczka

Zgorzel płuc rozpoczyna się zwykle gorączką, która, początkowo nieraz wysoka, może potem opadać i stać się nieregularna. Często zwłaszcza na początku, towarzyszą jej dreszcze i poty. Nieraz wskutek nadżarcia naczyń krwionośnych pojawia się krew w plwocinie. Często bywają też zaburzenia żołądkowo-jelitowe (brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunki itd.), zależne częściowo od połykania gnilnej plwociny, częściowo powstające na tle toksycznym. Prócz tych wspólnych objawów zgorzel płuc ma objawy odrębne, zależne od siedziby choroby w płucu. Zgorzel płata górnego jest, zdaniem Landaua, sprawą pierwotną, samorodną, niestanowiącą powikłania ani zejścia innych chorób płuc. W przeciwieństwie do tego poglądu, inni utrzymują, że postać ta jest właśnie zejściem ostrego krupowego zapalenia płuc, które, gdy sadowi się w górnym płacie, ma warunki niepomyślne dla zwykłego przebiegu, gdyż klatka piersiowa ma tu małe rozmiary, a tę tnica oskrzelowa bywa nieraz stwardniała. Bądź co bądź zgorzel usadowiona w górnym płacie bardzo przypomina swym początkiem ciężkie ostre krupowe zapalenie płuc, choroba bowiem rozpoczyna się ostro nagle i burzliwie wśród zupełnego zdrowia – wstrząsającym dreszczem szybkim wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała do 39°-40°C, klującymi bólami pod obojczykiem i w okolicy łopatki, po chorej stronie i znaczną dusznością. Ruchomość oddechowa klatki piersiowej po tej stronie bywa wybitnie upośledzona. Objawy fizyczne w obrębie przylegania płuc do klatki piersiowej są początkowo bardzo nieznaczne i ograniczają się raczej do obrazu rozlanego nieżytu oskrzeli. Dopiero po kilku dniach nastają objawy mniej więcej wyraźnego nacieku, przeważnie w prawym górnym płacie (przytłumienie odgłosu opukowego, szmer oskrzelowy, wzmożenie drżenia piersiowego). Oddech bywa bardzo częsty, powierzchowny, urywany, czasami cuchnący od samego początku choroby. Kasze l początkowo jest suchy, dopiero na 2-3 dzień pojawia się plwocina, kron nie bywa rdzawa. Po paru dniach lub od razu plwocina jest wybitnie cuchnąca i przybiera właściwości wyżej już omówione. Drobnowidowo stwierdza się w niej krętki, pałeczki wrzecionowate i inne beztlenowce, natomiast pneumokoków nie ma, jeżeli sprawa zgorzelinowa jest pierwotna. Ogólny stan chorego jest bardzo ciężki (status typhosus). Tętno jest małe 130-140 na minutę, nieraz niemiarowe. Liczba białych krwinek w krwi bywa prawidłowa lub waha się koło górnej granicy prawidłowej znaczniejszego zwiększenia ich liczby nie bywa. Przebieg bywa najczęściej ostry, czasami jedna zgorzel postępuje stopniowo wśród stanów gorączkowych i przewleka się miesiącami. [patrz też: broncho vaxom ulotka, amotaks w ciąży, harmonet cena ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży broncho vaxom ulotka harmonet cena