Zgorzel dolnego plata bywa przewaznie wtórna

Zgorzel dolnego płata bywa przeważnie wtórna. Najczęściej jest ona powikłaniem lub zejściem innych chorób płuc, przeważnie przewlekłych, np. rozszerzenia oskrzeli z zapaleniem płuc śródmiąższowym, rzadziej chorób ostrych (krupowego zapalenia płuc, rzadziej zapalenia odoskrzelowego), wskutek dodatkowego zakażenia beztlenowcami poprzednio chorobowo zmienionych części płuc. Tę postać zgorzeli płuc spostrzega się nadto u osób bardzo wyniszczonych (u chorych nieprzytomnych wskutek aspiracji materiału zawierającego beztlenowce. Dołączenie się zgorzeli płuc objawia się skokiem gorączki i pojawieniem się cuchnącej plwociny. Rzadziej zgorzel dolnego płata bywa sprawą pierwotną, rozwijającą się w zdrowym płucu wskutek zawleczenia doń bakterii gnilnych. Zgorzel rozpoczyna się wtedy ostro objawami takimi, jak ostre zapalenie odoskrzelowe szybko jednak pojawia się typowa plwocina cuchnąca. Zgorzel płuc rozlana przebiega zwykle szybko, ograniczona zaś może przeciągnąć się tygodniami i miesiącami. W toku choroby pojawiają się nieraz na tle toksycznym bóle W mięśniach i stawach, niekiedy dochodzi do ropni przerzutowych w mózgu wywołujących objawy miejscowe (porażenia, drgawki i in.). Zgorzel płuc kończy się zupełnym wyzdrowieniem, znaczną poprawą lub śmiercią. Gdy przebieg jest pomyślny, wtenczas plwocina staje się stopniowo niecuchnąca. Chory wykrztusza jej coraz mniej, charakter jej również się zmienia początkowo ropna, staje się później śluzowo-ropna, wreszcie znika, a jama zgorzelinowa goi się z wytworzeniem blizny. W przypadkach niezupełnego zabliźnienia chory nadal wykrztusza plwocinę ropną, która może od czasu do czasu znowu cuchnąć wskutek zaostrzenia sprawy zgorzelinowej. Rozpoznanie. Najważniejszy objaw rozpoznawczy zgorzeli płuc stanowi plwocina cuchnąca, zawierająca strzępy tkanki płucnej oraz czopy Dittricha. Samo cuchnienie z ust nawet, jeżeli równocześnie stwierdza się zmiany fizyczne w płucach, nie uprawnia jeszcze do rozpoznania zgorzeli płuc. Objawy fizyczne w zakresie płuc u chorego z plwociną zgorzelinową uzupełniają rozpoznanie określeniem siedziby i rozległości sprawy zgorzelinowej. Wszystkie inne objawy (gorączka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe itd.) odgrywają w rozpoznaniu zgorzeli płuc rolę podrzędną. Badanie radiologiczne płuc może wybitnie przyczynić się do określenia siedziby sprawy. W przypadkach przebiegających bez plwociny rozpoznać zgorzel płuc nie podobna. Klinicznie stwierdza się w tych przypadkach nacieki w płucach i dopiero badanie pośmiertne wyjaśnia zgorzelinowe ich pochodzenie. [więcej w: limfocyty atypowe, apo doperil, kolano kinomana ]

Powiązane tematy z artykułem: apo doperil kolano kinomana limfocyty atypowe