Wykrycie promieniowców w ropie z przetok rozstrzyga rozpoznanie

Wykrycie promieniowców w ropie z przetok rozstrzyga rozpoznanie. Do badania ropy z przetok, zwłaszcza zawartych w niej ziarn, trzeba brać ropę ze świeżych przetok, ponieważ w przetokach starszych nieraz toczy się zakażenie dodatkowe bakteriami ropotwórczymi, wskutek czego promieniowce w ich wydzielinie giną. Należy unikać także ognisk ropowicy (phlegmone) o ostrym przebiegu, gdyż one zawierają przeważnie tylko bakterie ropotwórcze. Jeżeli przetok jeszcze me ma, można nakłuć rozmiękłe miejsce i zbadać kroplę otrzymanej cieczy. Badając świeżą plwocinę, ropę ze świeżej przetoki, zwłaszcza zawarte w niej ziarna czy też ciecz z rozmiękłego miejsca, trzeba nieraz przejrzeć wiele preparatów, nim stwierdzi się obecność promieniowców. Często przy tym nie znajdujemy zgrubień kolbkowatych, lecz tylko odosobnione kawałeczki grzybni cechujące się cienkością nitek i podziałem dichotomicznym. W tych przypadkach nieraz bardzo trudno orzec, czy mamy przypadek promienicy, czy też streptotrichosis. Hodowla promieniowca na pożywkach jest bardzo trudna, gdyż badany materiał zawiera zazwyczaj bakterie ropotwórcze. Poleca się wobec tego zakładać hodowle w 20 probówkach na pożywkach zwyczajnych i beztlenowych. Nieraz nawet w tych warunkach uzyskuje się wynik dodatni zaledwie w 1-2 probówkach. W okresie, gdy nie ma jeszcze przetok, można wykonać próbę zlepną polegającą na tym, że surowica chorych na promienicę w rozcieńczeniu 1 : 100-150 zlepia zarodniki sporotrichum, albo próbę odchylenia dopełniacza, surowica bowiem chorych na promienicę odchyla dopełniacz w obecności zarodników sporotrichum. Poleca się także śródskórne wstrzyknięcie wyjałowionego przesączu hodowli promieniczej. U osób dotkniętych promienicą pojawia się już po kilku godzinach silne zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, a w ciągu 24 godzin naciek i obrzmienie, ustępujące w ciągu 4-5 dni. Stanisław Tokarski i Mauryc y Landesman otrzymali tą próbą dodatni wynik w 80 przypadkach. Za wskaźnik dodatniego odczynu autorzy ci uważają jedynie czas trwania nacieku oraz obrzmienia, nie zaś bolesność ani gorączkę. W materiale polskim promieniowce stwierdzono w samej tylko plwocinie w 11% (w 4 przypadkach), w plwocinie i ropie w 32,4% (w 12 przypadkach), więc łącznie w plwocinie w 43% (16 przypadków), tylko w ropie w 46% (w 17 przypadkach). Zatem poszukiwanie promieniowców w plwocinie i ropie umożliwiło rozpoznanie w 89% przypadków. W 11% (4 przypadki) promienicę rozpoznano na podstawie badania histologicznego skrawków z tkanek pobranych za życia. [przypisy: amotaks w ciąży, broncho vaxom dla dorosłych, spuchnieta kostka ]

Powiązane tematy z artykułem: amotaks w ciąży broncho vaxom dla dorosłych spuchnieta kostka