W rozwinietej pylicy, prócz niezytu oskrzeli, stwierdza sie równiez mniej wiecej rozlegla rozedme pluc

W rozwiniętej pylicy, prócz nieżytu oskrzeli, stwierdza się również mniej więcej rozległą rozedmę płuc, która może uniemożliwić powstanie objawów opukowych i osłuchowych, zależnych od zwłóknienia płuc, wywołanego przez działanie pyłu krzemowego. Z czasem jednak wykrywa się w krzemicy płuc przytłumienie w okolicach podobojczykowych i nawet w górnych częściach mostka, zależne od rozrostu tkanki łącznej, osłuchowo zaś słyszy się nieraz świsty, rzężenia i szmery oddechowe osłabione lub zaostrzone. Mogą też powstać objawy ja m, zależne od rozszerzeń oskrzeli. Opisane zmiany są najwyraźniejsze w górnych płatach płuc, wskutek czego powstaje duże podobieństwo obrazu klinicznego do gruźlicy płuc. Drugi ton na tętnicy płucnej bywa wzmocniony, zależnie od przerostu prawej komory, powstającego wskutek zmian marskich w płucach na tle działania pyłu krzemowego. Po dłuższym trwaniu choroby chorzy zaczynają coraz bardziej tracić sił y chudną, od czasu do czasu gorączkują w związku z zaostrzeniem nieżytu oskrzeli, zwłaszcza zaś, gdy dołącza się ostre zapalenie płuc odoskrzelowe lub gnilne zapalenie oskrzeli, i wreszcie giną wskutek niewydolności krążenia, wyniszczenia łub powikłań. W rozwiniętej chorobie, zwłaszcza u kamieniarzy dołącza się dość często gruźlica płuc. W pylicy węglowej i porcelanowej ma ona zwykle przebieg bardzo przewlekły, natomiast w pylicy kamieniarskiej, zwłaszcza powstałej wskutek wdychania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego, gruźlica znacznie zwiększa śmiertelność. Rozpoznanie. O pylicy należy zawsze pamiętać, jeżeli u osoby wdychającej ustawicznie latami dużo pyłu stwierdza się nieżyt oskrzeli, zwłaszcza nieustępujący mimo usunięcia chorego z jego pracy zawodowej, a w dalszym I przebiegu rozedmę płuc i rozszerzenia oskrzeli. Zmiany te są usadowione przeważnie w górnych i środkowych częściach płuc. W rozpoznaniu pylicy płuc mogą dopomóc znamienne zabarwienie plwociny i badanie radiologiczne klatki piersiowej, które może naprowadzić na właściwe rozpoznanie już w okresie początkowym. [hasła pokrewne: broncho vaxom dla dorosłych, pramolan dawkowanie, elkardia lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dorosłych elkardia lublin pramolan dawkowanie