Regresja glioblastoma po terapii komórkami chimerycznego receptora antygenu ad

Pacjent został następnie włączony do tego badania klinicznego komórek T CAR skierowanych do IL13R. 2 (ryc. S2A w dodatkowym dodatku). Podczas produkcji komórek T IL13BB-CAR pacjent uczestniczył w badaniu klinicznym (numer ClinicalTrials.gov, NCT01975701) w innej instytucji (ryc. S2A w dodatkowym dodatku). Jednak choroba postępowała gwałtownie podczas leczenia, wraz z rozwojem wieloogniskowego leptomeningowego glioblastoma obejmującego obie półkule mózgu (Fig. S3 i
Pacjent następnie zaczął otrzymywać leczenie w naszym badaniu klinicznym i przeszedł resekcję trzech z pięciu postępujących guzów wewnątrzczaszkowych (ryc. S4 i S5 w dodatkowym dodatku), w tym największy guz w prawym skroniowo-potylicznej okolicy (guz 1) i dwa guzy w prawym płacie czołowym (guzy 2 i 3). Dwa mniejsze guzy lewego płata skroniowego (guzy 4 i 5) nie zostały chirurgicznie usunięte.
Figura 1. Figura 1. Miejscowa kontrola guza po domacicznym dostarczeniu chimerycznych komórek receptora antygenu IL13BB1 (CAR) A. Analiza AA pokazuje przegląd śródskórnego podawania sześciu cykli limfocytów T IL13BB-CAR zgodnie z rozkładem dawek (patrz tabela Komórki T CAR dostarczano przez cewnik Rickhama do prawego rejonu skroniowo-potylicznego (guz 1, czerwona strzałka) od dnia 56 do dnia 98 po zapisaniu, z tygodniem odpoczynku po cyklach 3 i 6 dla oceny bezpieczeństwa i choroby. MRI oznacza obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i tomografię emisyjną pozytonu PET. Panel B pokazuje osiowy MRI (ważony T1 z wzmocnieniem gadolinu) mózgu, podkreślający miejsce wycięcia guza, przy którym cewnik został umieszczony do dostarczenia CAR T komórek (guz [T1], żółte kółka), jak również wycięte tylko guza miejsca w płacie czołowym (nowotwory 2 i 3 [T2 i T3], żółte groty strzałek) i miejsca nowotworów, które rozwinęły się podczas okresu leczenia wewnątrzkomorowego (nowotwory 6 i 7 [T6 i T7], pomarańczowe groty strzał). Miejsce wstrzyknięcia limfocytów T CAR (T1) pozostawało stabilne bez oznak nawrotu choroby, podczas gdy inne ogniska choroby, w tym T6 i T7, które byłysiadowały z wyciętymi T2 i T3, ale odległe od miejsca wstrzyknięcia komórek T CAR, nadal postępowały .
Komórki T IL13BB-CAR podawano zgodnie ze schematem dawkowania (początkowa infuzja 2 x 106 komórek CAR + T, a następnie pięć infuzji 10 x 106 komórek CAR + T) (Tabela S1 w dodatkowym dodatku), a pacjent otrzymywał cotygodniowy domózgowy infuzji limfocytów T IL13BB-CAR do wyciętej jamy guza przez urządzenie cewnika. Leczenie przerwano w celu oceny bezpieczeństwa i choroby po trzeciej i szóstej infuzji (Figura i Fig. S2A w Dodatku Uzupełniającym).
Ryc. 2. Ryc. 2. Regresja nawracającego wieloogniskowego glejaka, w tym przerzutów do kręgosłupa, po wewnątrzkomorularnym dostarczaniu komórek T TARA kierowanych do IL13R. 2. Próbki Aan pokazują przegląd dostaw dokomorowych (przez urządzenie cewnika Rickhama) 10 cykli IL13BB.-CAR T komórki do prawej komory bocznej (czerwona strzałka) od 112 do 298 dnia po rejestracji
[przypisy: elkardia lublin, loratadyna pylox, zioła szweckie ]

Powiązane tematy z artykułem: elkardia lublin loratadyna pylox zioła szweckie