Powstaniu zgorzeli pluc sprzyjaja ciezkie zaburzenia odzywiania powstale wskutek przebytej choroby wyniszczajacej

W jednym z naszych przypadków zgorzel płuc powstała wskutek przebicia się taka przełyku, który dał się stwierdzić dopiero na sekcji. Powstaniu zgorzeli płuc sprzyjają ciężkie zaburzenia odżywiania powstałe wskutek przebytej choroby wyniszczającej, np. duru brzusznego, wskutek przewlekłego nadużywania alkoholu itp. Wiek starczy, zwłaszcza zaś cukrzyca usposabiają ustrój do zgorzeli płuc. Anatomia patologiczna. Zgorzel płuc sadowi się najczęściej w dolnych płatach płuc, zwłaszcza w prawym. Ze stanowiska anatomicznego odróżnia się od czasów Laenneca zgorzel płuc ograniczoną (gangraena pulmonurn circumscripta) i rozlaną (gangraena pulmonurn dijjusa). W miejscu zgorzelinowym tkanka płucna stapia się na brudno-szaro-zieloną miazgę. Wskutek gnilnego rozkładu tkanki powstaje bardzo cuchnąca posoka, w której można jeszcze znaleźć strzępy tkanki płucnej i naczyń krwionośnych. Miejscami mogą tworzyć się jamy zgorzelinowe o ścianach nierównych zależnie od wykrztuszania mas zgorzelinowych. Ogniska zgorzelinowe są otoczone pasmem zapalenia. W warunkach pomyślnych zapalenie to może wieść do wstrzymania postępu zgorzeli przez odgraniczenie ogniska zgorzelinowego od tkanki zdrowej. Po wykrztuszeniu mas zgorzelinowych może wtedy nastąpić wyzdrowienie z wytworzeniem blizny. Przebicie się jam zgorzelinowych do oskrzeli może wywoływać gnilne ich zapalenie, przebicie się do jamy opłucnej – gnilny ropniak z odmą. Sprawa może wikłać się zapaleniem opłucnej również bez wytworzenia odmy, gdy bakterie gnilne zostaną zawleczone do niej drogami chłonnymi albo gdy zgorzel szerząc się dochodzi do niej. Ogniska zgorzelinowe mogą przebijać się także do przełyku i do innych narządów. W zgorzeli płuc rozlanej zajęta bywa większa część płuca, nieraz całe płaty płuc. Postać ta może powstać z postaci ograniczonej, gdy ognisko zgorzelinowe przebija się do oskrzela i masy gnilne dostaną się drogą aspiracji do wszystkich jego rozgałęzień, W przeciwieństwie do postaci ograniczonej w postaci rozlanej nie ma zapalenia odgraniczającego. Objawy. Ze stanowiska klinicznego odróżnia się także postać ograniczoną i rozlaną zgorzeli płuc. Postać ograniczona bywa przeważnie pochodzenia zatorowego (gangraena pulmonurn embolica) i sadowi się najczęściej w pobliżu opłucnej. Postać rozlana powstaje przeważnie wskutek aspiracji mas gnilnych przez chorych nieprzytomnych. Alfred Sokołowski odróżnia zgorzel płuc łagodną i ciężką. Postać łagodną widuje się u osób poprzednio zdrowych, natomiast ciężką u osób wyniszczonych, u pijaków, u chorych na cukrzycę, raka itd. Szkoła francuska odróżnia ze stanowiska klinicznego: 1) postać pneumoniczną, która przebiegiem przypomina ostre zapalenie płuc; 2) postać opłucną, która sadowi się w obwodowych częściach płuc i klinicznie jest zbliżona do zapalenia opłucnej 3) postać zatorową, dołączającą się do spraw posokowatych w innych narządach. Klasyfikacji tej można zarzucić brak wspólnego mianownika. [więcej w: broncho vaxom ulotka, haloperidol ulotka, sorbifer durules opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom ulotka haloperidol ulotka sorbifer durules opinie