ZIARNICA NARZADU ODDECHOWEGO

ZIARNICA NARZĄDU ODDECHOWEGO (LYMPHOGRANULOMATOSIS APPARATUS RESPIRATORII) Zmiany ziarnicze w narządzie oddechowym mogą dotyczyć płuc, oskrzeli i opłucnej i mogą być zarówno pierwotne, jak i wtórne, gdy ziarnica szerzy się na płuca przeważnie z ziarniczo zmienionych węzłów śród piersiowych. Obrazy anatomiczno – patologiczne przy badaniu płuc gołym okiem, a także obrazy radiologiczne łudząco przypominają raka płuc, zmiany zapalne nieswoiste, przewlekłą gruźlicę płuc, marskość płuc, znacznie rzadziej gruźlicę prosówkową, Histologicznie zmieniona tkanka, płucna przedstawia sobą tkankę ziarninową, typową dla ziarnicy złośliwej. Klinicznie ziarnica narządu oddechowego przebiegać może zupełnie skrycie albo wywołuje objawy nikłe. Czasami ziarnicę płuc naprowadza na myśl kaszel, krwioplucie lub silna duszność. Objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej są przeważnie niecechujące, tak jak i obraz radiologiczny. Sprawa szerzy się dość często na opłucną, wywołując suche lub wysiękowe jej zapalenie, najczęściej surowicze lub surowiczo-włóknikowe. W przebiegu choroby może, też powstawać puchlina opłucna, zależnie od ucisku przez obrzmiałe na tle ziarnicy węzły śródpiersiowe. Rozpoznanie postaci pierwotnej ziarnicy narządu oddechowego jest bardzo trudne, zwłaszcza, jeżeli nie ma eozynofilii w krwi. Wymaga ono wyłączenia innych chorób narządu oddechowego oraz dłuższego spostrzegania. Obecność dużych węzłów śród piersiowych, które się stwierdza badaniem radiologicznym, oraz innych objawów uogólnionej ziarnicy przemawia za ziarniczym pochodzeniem zmian w narządzie oddechowym. [podobne: stomatologia Kraków, Usługi stomatologiczne, stomatolog ]

Pózna kile wrodzona pluc spostrzega sie we wczesnym dziecinstwie

Późną kiłę wrodzoną płuc spostrzega się we wczesnym dzieciństwie, w wieku młodzieńczym i w wieku dojrzałym (od ó do 40 roku życia i wyżej). Prócz zmian w płucach, najczęściej o charakterze marskości, zwykle z objawami rozszerzenia oskrzeli, można zazwyczaj stwierdzić rozmaite objawy kiły wrodzonej. Najczęściej spotyka się nieprawidłowości w budowie zębów, mianowicie wyszczerbienia, płaskie zagłębienia, poprzeczne bruzdy małe zęby sieczne; w górnych środkowych zębach siecznych stwierdza się nieraz karbowanie i zagłębienie półksiężycowate dolnej krawędzi (zęby Hutchinsona) itd. Nieraz też stwierdza się miąższowe zapalenie rogówki (keratitis parenchymatosa diffusa), głuchotę i inne zaburzenia słuchu, nieprawidłowy kształt kości piszczelowej (obrzmienie jej nasady, guzowatości powierzchni trzonu, zgrubienie grzebienia) i in. Rozpoznanie wrodzonej kiły płuc opiera się na stwierdzeniu objawów wrodzonej kiły w ogóle i objawów przemawiających za kiłą płuc. Rokowanie i leczenie patrz rozdział o kile płuc nabytej. Kiła opłucnej (Lues pleurae) W okresie wtórnym równocześnie z osutką na skórze i błonach śluzowych, zdarza się kiła opłucnej rzadko, objawiając się zapaleniem suchym lub surowiczo włóknikowym. W okresie późnym zapalenie kiłowe opłucnej objawia się zapaleniem wysiękowym, towarzyszącym zmianom swoistym W płucach, lub zapaleniem opłucnej zrostowym (pleuritis adhaesiva luetica). Rzadko spostrzega się pierwotne kiłakowe zapalenie opłucnej (pleuritis gummasa) bez zmian w płucach, wiodące do zgrubienia opłucnej. Ze stanowiska klinicznego kiłę opłucnej cechuje duża duszność, mało łagodniejąca po wypuszczeniu wysięku. Niektórzy podkreślają silne bóle i szybkie zapadanie się klatki piersiowej już wkrótce po pojawieniu się wysięku. W rozpoznaniu kiły opłucnej może dopomóc dodatni odczyn Wassermanna w wysięku oraz obecność w nim krętków bladych (Spirochaete pallida). Leczenie swoiste. [przypisy: stomatolog poznań, implanty zębowe, Implanty Stomatologiczne ]