W rozwinietej pylicy, prócz niezytu oskrzeli, stwierdza sie równiez mniej wiecej rozlegla rozedme pluc

W rozwiniętej pylicy, prócz nieżytu oskrzeli, stwierdza się również mniej więcej rozległą rozedmę płuc, która może uniemożliwić powstanie objawów opukowych i osłuchowych, zależnych od zwłóknienia płuc, wywołanego przez działanie pyłu krzemowego. Z czasem jednak wykrywa się w krzemicy płuc przytłumienie w okolicach podobojczykowych i nawet w górnych częściach mostka, zależne od rozrostu tkanki łącznej, osłuchowo zaś słyszy się nieraz świsty, rzężenia i szmery oddechowe osłabione lub zaostrzone. Mogą też powstać objawy ja m, zależne od rozszerzeń oskrzeli. Opisane zmiany są najwyraźniejsze w górnych płatach płuc, wskutek czego powstaje duże podobieństwo obrazu klinicznego do gruźlicy płuc. Drugi ton na tętnicy płucnej bywa wzmocniony, zależnie od przerostu prawej komory, powstającego wskutek zmian marskich w płucach na tle działania pyłu krzemowego. Po dłuższym trwaniu choroby chorzy zaczynają coraz bardziej tracić sił y chudną, od czasu do czasu gorączkują w związku z zaostrzeniem nieżytu oskrzeli, zwłaszcza zaś, gdy dołącza się ostre zapalenie płuc odoskrzelowe lub gnilne zapalenie oskrzeli, i wreszcie giną wskutek niewydolności krążenia, wyniszczenia łub powikłań. W rozwiniętej chorobie, zwłaszcza u kamieniarzy dołącza się dość często gruźlica płuc. W pylicy węglowej i porcelanowej ma ona zwykle przebieg bardzo przewlekły, natomiast w pylicy kamieniarskiej, zwłaszcza powstałej wskutek wdychania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego, gruźlica znacznie zwiększa śmiertelność. Rozpoznanie. O pylicy należy zawsze pamiętać, jeżeli u osoby wdychającej ustawicznie latami dużo pyłu stwierdza się nieżyt oskrzeli, zwłaszcza nieustępujący mimo usunięcia chorego z jego pracy zawodowej, a w dalszym I przebiegu rozedmę płuc i rozszerzenia oskrzeli. Zmiany te są usadowione przeważnie w górnych i środkowych częściach płuc. W rozpoznaniu pylicy płuc mogą dopomóc znamienne zabarwienie plwociny i badanie radiologiczne klatki piersiowej, które może naprowadzić na właściwe rozpoznanie już w okresie początkowym. [hasła pokrewne: stomatolog płock, stomatologia estetyczna, stomatologia katowice ]

Najczestszymi wrotami zakazenia czlowieka sa uszkodzone powloki zewnetrzne

U ludzi spotyka się je częściej w krajach rolniczych i to przeważnie wśród ludności wiejskiej w związku ze zwyczajem żucia i połykania ziarn zboża. Najczęstszymi wrotami zakażenia człowieka są uszkodzone powłoki zewnętrzne (skóra i błony śluzowe), rzadziej narząd oddechowy i przewód pokarmowy, a to za pośrednictwem zboża lub bydła chorego na promienicę. Nieraz promieniowce można wykryć w spróchniałych zębach. Sadowiąc się w jamie ustnej wywołuje promieniowiec często promienicę na policzkach i na szyi (actinomycosis cervico-facialis). Prócz zakażenia do powstania promienicy potrzeba jeszcze wielokrotnej styczności i osobniczego usposobienia miejscowego i ogólnego. Na to wskazuje stosunkowa rzadkość promienicy, pomimo to że zwyczaj żucia ziarn i źdźbła zbóż jest na wsi bardzo rozpowszechniony. Promienica narządu oddechowego powstaje, gdy promieniowce dostają się doń bezpośrednio przez drogi oddechowe (pierwotna promienica narządu oddechowego, actinomycosis apparatus respiratorii primitiva aerogenes), przez szerzenie się sprawy z sąsiednich narządów uległych zakażeniu (postać wtórna), za pośrednictwem krwi (actinomycosis apparatus respiratorii secundaria haematogenes) lub, co bywa rzadziej, drogami chłonnymi (actinomycosis apparatus respiratorii secundaria lymphogenes, Rząd). W każdym poszczególnym przypadku nieraz trudno orzec, czy jest to pierwotna sprawa w narządzie oddechowym, czy tez wtórna, a to dlatego że pierwotne ognisko może zupełnie się wygoić, natomiast zmiany promienicze w narządzie oddechowym mogą być bardzo wyraźne. Promienica narządu oddechowego jest chorobą rzadką. Spotyka się ją głównie u mężczyzn w wieku młodym. Na 37 przypadków promienicy narządu oddechowego (śródpiersia i klatki piersiowej), ogłoszonych w naszym piśmiennictwie, a zestawionych przez Eugeniusza Kodejszkę, mężczyzn było 25, co stanowi 67,6%, kobiet 12, czyli 32,4%. Na okres od 21 d o 50 roku życia przypada prawie 57% przypadków (21 przypadków). Rolnicy stanowią 27% przypadków (10 chorych), prócz tego 9 chorych chwilowo przebywało na wsi, a w 10 przypadkach zawodu nie podano. Zatem na 27 przypadków ze znanym zawodem było 19 przypadków promienicy u osób, które miały styczność ze wsią. Stanowi to 70%. [więcej w: stomatolog dziecięcy, leczenie kanałowe pod mikroskopem, leczenie kanałowe ]