Od torbielnego ropniaka oplucnego oraz miedzyplatowego da sie ropien wewnatrz plucny odróznic czesto tylko za pomoca badania bronchograficznego

Od torbielnego ropniaka opłucnego oraz międzypłatowego da się ropień wewnątrz płucny odróżnić często tylko za pomocą badania bronchograficznego. Gdy Już wytworzy się jama ropna, różnicuje się ropień płuc z gruźlicą, zropiałym bąblowcem, rozpadłym w środku rakiem. Od jamy gruźliczej w płucu odróżnia się ropień na podstawie obecności w przypadku ropnia w plwocinie dostrzegalnych gołym okiem strzępów tkanki płucnej. Prócz tego w przypadkach ropienia w płucach plwocina nie zawiera prątków gruźlicy, natomiast duże w niej bywa włókien sprężystych, których w gruźlicy płuc spotyka się stosunkowo mało. Jamy gruźlicze są usadowione zwykle w górnym płacie, ropnie zaś najczęściej w dolnym i środkowym. W obrazie radiologicznym ropień płuc cechuje często ruchoma linia pozioma, zależna od obecności w jamie powietrza nad ropą. Jamy powstałe na tle z ropienia bąblowca, kilaka itd. rozpoznaje się na podstawie objawów jamy u chorych z objawami, które przemawiają za tymi chorobami. Po rozpoznaniu ropnia płuc należy określić przyczynę choroby, rodzaj zarazków, które wywołały ropień i wykryć pierwotne ognisko zakaźne. Rokowanie. Ropnie płuc, zwłaszcza ostre, mogą wyleczyć się same i to dość częste (w 20-40%). Następuje to zwykle przez przebicie się ropnia do oskrzela, zwłaszcza dużego. Zatem takie zejście zdarza się częściej wtedy gdy ropień jest usadowiony w pobliżu wnęki płuca. Niemniej rokować należy ostrożnie, zwłaszcza u osób osłabionych i wyniszczonych, Najgorzej rokują ropnie płuc, wywołane przez pałeczki zapalenia płuc Friedlandera. Ropie płuc powstałe wskutek zakażenia paciorkowcami i gronkowcami przechodzą często w postać przewlekłą lub zgorzelinową, a niekiedy wywołują obfite krwioplucia. Wyleczenie zdarza się najczęściej w przypadkach ropni płuc pozapalnych na tle zakażenia pneumokokami (abcessus pulmonum metapneumonicus). Wprowadzenie do lecznictwa penicyliny poprawiło znacznie rokowanie w przypadkach ropni płuc we wczesnym okresie. Duże postępy techniki chirurgicznej w uśpieniu i zwalczaniu wstrząsu operacyjnego, umożliwiając wyc ięcie chorego miąższu płucnego, poprawiły rokowanie także w przypadkach przewlekłych ropni płuc opornych na leczenie zachowawcze. [patrz też: jadwiga kempisty opinie, broncho vaxom dla dorosłych, kolano kinomana ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dorosłych jadwiga kempisty opinie kolano kinomana